Takaisin Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

12.10.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläintautilain muuttamisesta ja erityisesti lausunnollemme myönnetystä tarvittavasta lisäajasta. 

Eläintaudeista aiheutuvien kustannusten ja menetysten korvaamista koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka olisivat sääntelyä selkeyttäviä täsmennyksiä ja rajauksia. Rajaukset koskisivat erityisesti isoja yritysmuotoisia elinkeinonharjoittajia. Näitä olisivat isot osakeyhtiömuotoiset kotieläinyritykset kuten isot broilerituotantotilat, isot maidontuotantotilat ja isot sikatilat. Arviomme mukaan tällaisia tuotantoyksiköitä olisi noin 400, jotka eivät olisi MYEL-vakuutuksen piirissä.  

Tuotannonmenetyksen korvaukset ovat olleet harkinnanvaraisia voimassa olevan lain sanamuodon mukaan ja edellyttävät, että vahingot vaikeuttavat merkittävästi luonnollisen henkilön toimeentuloa.  

MTK edellyttää, että vakavassa eläintautitilanteessa ja varsinkin A-luokan tautien (mm. ASF, lintuinfluenssa) osalta korvaukset tuotannonmenetyksistä tulisi korvata yritysmuodosta tai lakisääteisestä vakuutusvelvoitteesta (MYEL- vai YEL-vakuutukset) riippumatta kotieläintaloutta harjoittaville yrittäjille. Hallituksen esitys rajaisi nyt edellä mainitut osakeyhtiömuotoiset YEL-vakuutetut isot broileritilat, isot maidontuotantotilat ja isot sikatilat kokonaan pois tuotannonmenetyksen korvauksista. Tätä rajausta MTK ei kannata, vaan katsoo että myös nämä yrittäjät tulee kuulua tuotannonmenetysten korvattavuuden piiriin.   


MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 

Jyrki Wallin
Toiminnanjohtaja                                                          

Leena Suojala 
Asiantuntija