Takaisin Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta

Lausunto

Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta

18.01.2023

Ruokavirasto

MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Ruokaviraston ohjeluonnoksesta liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Alkutuotanto on tietyin ehdoin vapautettu elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä ja paikalle saapumisen tiedottamisesta. MTK ry näkee nämä mukautukset erittäin hyvinä ja tärkeinä huojennuksina alkutuottajille. Alkutuottajan suoramyynti esimerkiksi toritapahtumissa on monelle tuottajalle tervetullut mahdollisuus kohdata kuluttajia ja muodostaa pientä lisäansiota. Myös monille kuluttajille nämä kohtaamiset ovat tärkeitä.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja alkuperämerkinnät tarjoavat kuluttajalle tärkeää informaatiota ja kertovat ruuan alkuperästä. Suomalainen ruoka on laadukas ja turvallinen valinta. Esimerkiksi torimyynnissä tyypillisten tuotteiden, kuten hedelmien, marjojen ja vihannesten alkuperä tulee merkitä selkeästi, tästä ohjeluonnoksessa on hyvät ja konkreettiset ohjeet. MTK ry korostaa, että ohjeiden lisäksi resursseja tulee olla valvontaan, jotta ruokahuijauksiin ja -väärennöksiin voidaan puuttua tehokkaasti.

Elintarvikevalvonta, toimijoiden neuvonta ja ohjeistus sekä yhteiset toimintatavat ovat osa elintarviketurvallisuutta ja suomalaisen ruuan laatuketjua. Selkeä ja tarpeeksi yksityiskohtainen ohjeistus myös muualla kuin vakituisessa myyntipisteessä tapahtuvaan elintarvikemyyntiin kuuluu osaltaan ruokaturvaan ja laatutekijöihin, joihin myös kuluttajat luottavat.

Ohjeluonnoksen piiriin kuuluu paljon toimintaympäristöään rikastavia, satunnaisia toimijoita ja tapahtumia, sivutoimista yrittäjyyttä ja myös vapaaehtoistoimijoita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Ohjeistuksen tulee olla sellainen, että se ylläpitää ja varmistaa hyvää elintarvikehygieniaa ja – laatua sekä ohjeistaa oikeelliseen kuluttajainformaatioon, mutta on myös ymmärrettävä ja käytännönläheinen. Erityisesti pienimuotoisen ja epäammattimaisen toiminnan ollessa kyseessä, viranomaisen toiminnan neuvonnallinen rooli korostuu.

Helsingissä, 18.1.2023

Heidi Siivonen
ruokamarkkina-asiantuntija
MTK ry