Takaisin MTK kirjallinen lausunto Energiaviraston maksullisista suoritteista

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto Energiaviraston maksullisista suoritteista

24.11.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua Työ- ja elinkeinoministeriölle Energiaviraston maksullisista suoritteista. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa annetusta esityksestä. 

Ennakoivasti MTK haluaa kuitenkin nostaa esiin, että mikäli lailla tai asetuksella säädettäisiin Energiaviraston tehtäväksi ylläpitää Pariisin ilmastosopimuksen 6 artiklan mukaista läpinäkyvyysrekisteriä vaihdettavien hyvitysyksiköiden osalta, tällöin järjestelmään rekisteröintimaksu ei voisi olla samalla tasolla kuin nykyinen päästökauppaan rekisteröintimaksu, eli maksu ”päätöksestä päästöoikeustilin avaamista koskevassa asiassa sekä päästökaupparekisterin ylläpito”. Päästökauppaan rekisteröintimaksu eli tilinavausmaksu on esitetyssä säädöksessä 500€. Tämän tasoinen maksu aiheuttaisi markkinoille pääsyn esteen Pariisin ilmastosopimuksen 6 artiklan mukaisten hyvitysten tuottajille. Päästökaupan ja hyvitysyksiköiden tuotantotoiminnan luonne ja markkinalla toimivien yritysten ja yhteisöjen kyky vastata rekisteröintikustannuksiin poikkeavat toisistaan luonteeltaan perustavanlaatuisesti. 


Helsingissä 24.11.2022 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

 


aiheet: energia, lausunto