Takaisin Lausunto kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä

Lausunto

Lausunto kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä

19.12.2022

Ympäristöministeriö

Kommentit kansallisesta politiikkakehityksestä (luku 2) 

Kappaleessa 2.2.1 kuvataan ilmastomuutoksen hillintää ja energiapolitiikkaa sekä annetaan kaksi paikallistason esimerkkiä (Helsinki, Lahti). Helsinki on esimerkkinä myös liikennettä käsittelevässä kappaleessa. Esimerkkejä tulisi olla kuitenkin sekä eri puolilta Suomea että erikokoisista kaupungeista ja kunnista, koska ilmastotyötä tehdään laajasti koko maassa.  


Kommentit ilmansuojeluohjelman toteutuksen edistymisestä (luku 4) 

-- 

Kommentit maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toteutuksen edistymisestä (luku 5) 

-- 

Kommentit päästöinventaarioista ja -skenaarioista (luvut 6 ja 9) 

-- 

Kommentit ilmanlaatutiedoista ja odotettavissa olevasta ilmanlaatukehityksestä (luvut 7 ja 10) 

-- 

Muut mahdolliset kommentit 

-- 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  

 

Päivi Nerg
elinvoimajohtaja

Airi Kulmala 
asiantuntija