Takaisin MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverolain muuttamisesta

Lausunto

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverolain muuttamisesta

11.08.2022

Valtionvarainministeriö

Luonnoksessa esitetään, että jäteverotusta tultaisiin laajentamaan koskemaan metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää viherlipeäsakkaa ja rakentamisesta sekä purkamisesta syntyvää kipsijätettä. Tarkoituksena on kannustaa näiden jätteiden uudelleen käyttöön lisäämällä niiden loppusijoituksen verottamista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon ja ilmoittaa, että sillä ei ole lausuttavaa asiassa.


Jenni Hunnakko

juristi, ympäristö

+358 50 301 5638