Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

09.09.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta.

MTK:n näkemyksen mukaan polttoöljyä koskevalta osin esitys on toteuttamiskelpoinen vähäisin täsmennyksin. Laki tulisi saada voimaan mahdollisimman pikaisesti.

Tuen tulee ulottua myös maataloudelle tapahtuvaan urakointiin, joka ei ole Maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain piirissä. Tämä rajanveto suhteessa maatalouden alkutuotantoon tulee käydä ilmi selvästi lain perusteluissa. Kasvava osa maatalouden traktori- ja työkonetyöstä tehdään nykyään urakoitsijoiden toimesta, eikä tätä työkoneyrittämistä tule kohdella muusta traktori- ja työkoneyrittämisestä poikkeavalla tavoin.

Samoin maininta työkoneiden siirtojen osalta tulee rajata koskemaan kuorma-autoilla tapahtuvia siirtokuljetuksia. Sen sijaan työkoneiden siirtojen traktoreilla tulee olla tuen piirissä. Nimenomaan pienet koneyritykset siirtävät koneitaan traktorikalustolla, jossa käytetään polttoöljyä. Käytännössä näiden yritysten on mahdotonta erottaa polttoöljylaskuistaan sitä osuutta, joka on käytetty traktoreiden avulla tapahtuneisiin työkoneiden siirtoihin verrattuna saman traktorin työkonekäyttöön ja/tai yrityksen muuhun työkonekäyttöön. Lailla ei ole syytä synnyttää tarpeetonta byrokratiaa, joka ei ole käytännössä toteutettavissa ja jonka merkitys kaikkinensa olisi kokonaisuutta ajatellen minimaalinen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Timo Sipilä
verojohtaja

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija