Takaisin MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Lausunto

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

20.05.2022

Työvoima- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.

Tuen saamisen edellytys: ”Kuljetusalalla toimiva yritys, jolla on voimassa oleva liikennelupa ja hallinnassaan kuljetustoiminnassa tarvittava ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo, voi hakemuksesta saada polttoainetukea. Tuki ei koske taksiliikennettä. Tuen myöntää valtion talousarvion rajoissa valtiokonttori. Tuen piiriin kuuluvat seuraavat TOL2008 luokituksen mukaiset kuljetussektorin toimialat: 49310 Paikallisliikenne 49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne 49392 Linja-autojen tilausliikenne 49410 Tieliikenteen tavarankuljetus 49420 Muuttopalvelut”.

MTK:lla ei ole lausuttavaa asiasta.


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: mtk, lausunnot