Takaisin Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

Lausunto

Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

19.08.2022

Ympäristöministeriö

Asetusehdotusten taustalla on jätelain uudistaminen ja päivittäminen kertakäyttömuovidirektiivin ((EU) 2019/904) toimeenpanemiseksi. Asetusehdotukset koskevat tuotteiden kierrättämistä ja tuottajavastuuta. Asetusehdotukset ovat seuraavat:

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista pääasiallinen sisältö


Tässä asetusehdotuksessa on tarkoituksena asettaa tuottajavastuusäännöksiä koskien muovituotteisiin kuuluvia tupakkatuotteita ja suodattimia, ilmapalloja ja kosteuspyyhkeitä. Lisäksi asetusehdotuksessa tarkennettaisiin tupakkatuotteiden keräysastioiden järjestämisvastuusta sekä täytäntöön pantaisiin tuottajien tiedottamisvelvollisuutta koskien kuukautissuojatuotteita.

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi muovia sisältävistä kalastusvälineistä


Tässä asetusehdotuksessa on tarkoituksena säädellä muovia sisältävien kalastusvälinetuottajien vastuuta sekä asettaa muovia sisältävän kalastusvälinejätteen vastaanottovelvoitteen.

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Tässä muutosehdotuksessa on tarkoituksena laajentaa olemassa oleva asetus koskemaan tyhjänä myytäviä kertakäyttöisiä muovisia juomamukeja. Lisäksi muutosehdotuksessa on päivitys koskien juomapulloja ja niitä koskeva erilliskeräysvelvoite. Muutosehdotuksessa myös ehdotetaan poistettavaksi nykyisessä asetuksessa oleva tuotevastuun rajoitus, jonka mukaan liikevaihdoltaan alle 1 000 000 euron tuottajilla ei ole tuottajavastuuta kertakäyttöisissä muovipakkauksissa. Uudistus ei kuitenkaan tule koskemaan alkutuottajia, sillä jätelain uudistuksessa on määritelty, että palvelupakkausten ja viljelijäpakkausten osalta tuottajan katsotaan olevan pakkauksen valmistaja tai maahantuoja.

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista

 

Tässä ehdotuksessa on tarkoitus tarkentaa tiettyjen muovituotteiden tuottajien maksamia korvauksia, joilla on tarkoitus ehkäistä roskaantumista. Muovituotteet, jotka kuuluvat tämän muutoksen piiriin ovat 1) syömävalmiin ruuan elintarvikepakkaukset, joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja kääreet, tilavuudeltaan enintään 3 litran juomapakkaukset, kevyet muoviset kantokassit ja juomamukit 2) suodattimelliset tupakkatuotteet ja erilliset suodattimet 3) kosteuspyyhkeet ja ilmapallot.

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi juomapakkausten palautusjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Tämän muutosehdotuksen tarkoituksena on päivittää juomapullojen panttijärjestelmää.

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä

 

Tässä muutosehdotuksessa päivitettäisiin tuottajavastuuseen liittyviä velvoitteita koskien keräyspaperin tuottajia.

Asetusehdotukset eivät koske MTK:n edunvalvonnan piirissä olevia toimijoita, koska viljelijäpakkausten osalta tuottajavastuu on kohdistettu pakkauksen valmistajaan tai maahantuojaan.

MTK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon koskien esitystä ja toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.

Helsingissä 19.8.2022

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Jenni Hunnakko
Ympäristöjuristi


aiheet: mtk, lausunto