Takaisin Lihaa luiden väliin -sivusto tuo apua lihakeskusteluihin somessa

Uutinen

Lihaa luiden väliin -sivusto tuo apua lihakeskusteluihin somessa

16.12.2021

Sivulta löytyy monipuolisesti tietoa lihasta, ravitsemuksesta, terveydestä, sekä ympäristöstä. Aiheina ovat myös eläinten terveys sekä hyvinvointi ja niihin liittyvät säädökset. Sivua päivitetään, kun uutta tietoa ja tutkimusta on saatavilla.

 

Lihaa luiden väliin - MTK

 

Sivua on rakennettu European Livestock Voice (meatthefacts.eu) perusteella, tilannetta siis tarkastellaan Suomen vahvuuksien lisäksi myös Euroopan näkökulmasta. Asiantuntijamme ovat olleet kääntämässä tekstejä, sekä tuomassa mukaan suomalaisen tuotannon näkökulmaa ja faktoja.

Alkuperäisellä sivustolla halutaan tukea pellolta pöytään – ajatusta, ei neuvoa ketään syömään, juomaan tai pukeutumaan tietyllä tavalla vaan kertomaan lihantuotannosta eri näkökulmista, sillä kun valintansa tekee tulee myös valinneeksi sen seuraukset.

 

Tämä video antaa yhteenvedon erilaisista havainnoista:

EU julkaisi vuonna 2020 joukon tiedonantoja strategioista, joilla siirrytään kestävämpään elintarvikejärjestelmään. Kaksi päästrategiaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat ”pellolta pöytään” ja biologisen monimuotoisuuden strategiat, jotka ovat osa suurempaa ohjelmaa: EU Green Deal.

Näissä strategioissa ehdotetaan useita määrällisiä tavoitteita, joilla tuetaan Euroopan pitkän aikavälin tavoitetta ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Mutta Euroopan komissio ei ole toistaiseksi tehnyt vaikutustenarviointitutkimusta, ja poliittinen prosessi on alkanut Euroopan parlamentissa, jossa on lisätty uusia ehdotuksia alkuperäisiin strategialuonnoksiin.

Erilaisia itsenäisiä ja akateemisia tutkimuksia on julkaistu tällä välin. Näillä tutkimuksilla on rajansa, eivätkä ne korvaa työtä, joka komission yksiköiden olisi tehtävä. Ne kuitenkin lisäävät tietämystämme, tukevat toisiaan täydentäviä näkemyksiä ja korostavat yhteisiä trendejä käyttämästään mallista riippumatta. 

Jos sivuille tulisi lisätä jotain tiettyä tietoa, ota yhteyttä.