Takaisin Maa- ja metsätalouden verotus ja MTK:n veropuhelin

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Maa- ja metsätalouden verotus ja MTK:n veropuhelin

31.08.2023

Veropolitiikalla tulee kannustaa yrittäjyyteen. MTK korostaa, että verosäännöksillä ja niiden soveltamisella on kohdeltava yrityksiä oikeudenmukaisesti ja alueesta tai toimialasta riippumatta tasavertaisesti. Sama koskee yritystoimintaan liittyviä julkisia maksuja.

Varmistetaan ettei viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien verotus vaaranna em. alojen kilpailukykyä sisämarkkinoilla 

Pidetään huolta, ettei Suomen maa- ja metsätalouden kilpailukykyä vaaranneta uusilla veromuodoilla. Kiinteistöveroa ei laajenneta matalatuottoiseen maa- ja metsätalousmaahan. Maa- ja metsätalouden tuotantorakennuksiin ei tule myöskään kohdistua kiinteistöveroa. Ei säädetä uusia yritystoimintaa, maa- ja metsätalouden kustannusrakennetta lisääviä ympäristö-, energia- yms. veroja. 

 
On luotava turvallinen ja ennustettava ympäristö yrittäjille sekä maa ja metsätaloudenharjoittajille toimia ja investoida 

Yleisesti voidaan todeta, että nykyinen listaamattomien osakeyhtiöiden verojärjestelmä on toimiva. Hyvä verojärjestelmä on selkeä ja ennustettava. Jatkuva puuttuminen verojärjestelmään tai sen rakenteisiin tekee järjestelmästä epäennustettavan ja vaarantaa investointipäätöksiä.  

 
Suurten yritysten veronkevennystä ei saa maksattaa maa- ja metsätaloudenharjoittajilla sekä pienillä yrityksillä 

Verotuksen pitää kannustaa yrittäjyyteen. Suomalaista omistajuutta ja pääomien sijoittamista Suomeen tulee edistää. Nykyistä pääomatuloverokantaa ei pidä nostaa. Pääomatuloverokannan nostaminen kiristäisi maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä pienten yrittäjien verotusta. Maataloudenharjoittajien sekä elinkeinonharjoittajien pääomatulo-osuuden verotus sekä puun myyjän verotus kiristyisi ilman, että he saisivat hyödykseen yhteisöveroasteen kevennystä. Pääomatuloverokannan nostaminen kiristää mm. myös korko- ja vuokratulojen sekä luovutusvoittojen verotusta. Kun yhteisöverokantaa on laskettu, tulisi yrittäjävähennystä kasvattaa niin ettei luonnollisen henkilön suoraan omistaman maatalouden verotus kiristyisi. 

 
Varmistetaan ettei verotuksella vaaranneta  suomalaisen metsätalouden kilpailukykyä eikä puumarkkinoiden toimintaa 

Metsätilarakennetta kehitetään mm. metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edistämällä. Perintö- ja lahjaverolain mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta laajennetaan koskemaan myös puhtaita metsätiloja Puumarkkinoiden toimintaa ei häiritä esim. nostamalla pääomatuloverokantaa. Puun myyntitulon verotuksessa metsävähennys saatetaan vastaamaan puuston todellista hankintamenoa. Metsävähennys ulotetaan kaikkiin metsiin. 

MTK:n veropuhelin  

MTK tarjoaa jäsenilleen myös veropuhelinpalvelun, joka neuvoo verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Veropuhelin päivystää talvikuukausina (tammi-helmi-maalis) maanantaisin klo 9-12. Jäsenetuhintaista veroneuvontaa saa numerosta 0600 17 999. 

Linkkejä 

Viranomaiset 

 Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja järjestöt 

  


Timo Sipilä

johtaja, vero-, sosiaali- ja eläkepolitiikka

+358 20 413 2391

+358 40 505 9179