null Maa- ja metsätalous mukana matkalla kohti hiilineutraalia Suomea

Uutinen – Maaseutuympäristö

Maa- ja metsätalous mukana matkalla kohti hiilineutraalia Suomea

15.11.2019

Suomen hallitusohjelman Ilmastoneutraali Suomi 2035 -tavoite haastaa kaikki sektorit vähentämään päästöjään, jotta kehitys saadaan vastaamaan kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin kokonaispäästövähennystavoitteita.

Maatalouden päästöt syntyvät pääosin pelloilla, joiden viljelymenetelmiä on kehitettävä edelleen. Tämä tarkoittaa peitteistä viljelyä, jossa maa pidetään hyvässä kasvukunnossa, kasvipeitteisenä ja maata muokataan vähän. Heikkotuottoisille turvepelloille haetaan kannustimia muuhun kuin ruuantuotantoon.
 
Tänään julkaistuissa tutkimuslaitosten tekemissä päästövähennysskenaarioissa biokaasun tuotannon mahdollisuudet huomioidaan olennaisena osana tulevaisuuden maataloutta.
 
Päivitettyjen skenaarioiden mukaan metsät pysyvät jatkossakin yhteiskunnan ylivoimaisesti merkittävimpänä hiilinieluna ja niiden käyttö on edelleen kasvua alhaisempaa.Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: ilmasto, ilmastoneutraali suomi 2035

Suositellut artikkelit

Kasvit tarvitsevat elääkseen vettä ja hiilidioksidia (CO2), jota ne sitovat ilmakehästä kasvuunsa eli biomassaan – ruokaan, rehuun ja kuituihin. Tähän yhteyttämiseen eli fotosynteesiin tarvitaan auringonvaloa...