Takaisin MTK korostaa kansallista ja maanomistajakeskeistä päätäntävaltaa EU-komission maaperädirektiivin valmistelussa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

MTK korostaa kansallista ja maanomistajakeskeistä päätäntävaltaa EU-komission maaperädirektiivin valmistelussa

16.10.2023

EU-komissio julkaisi maaperän seurantaa koskevan direktiivin heinäkuussa 2023. Direktiivin päämäärät ovat tärkeitä, mutta direktiivin tulee kuitenkin huomioida riittävästi Suomen maankäytön erityispiirteet ja kansallinen osaaminen, korostaa MTK.

Vuonna 2021 julkistettiin EU:n maaperästrategia, jonka tavoitteena on saada maaperä terveeksi vuoteen 2050 mennessä. Heinäkuussa julkaistulla direktiiviehdotuksella halutaan edistää tämän tavoitteen toteutumista.

Direktiiviehdotus edellyttää jäsenmailta tilastointia maaperän terveyden tilasta sekä toimia maaperän terveyden parantamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenmaiden on seurattava tiettyjä maaperän laadun indikaattoreita, jotka eivät saa poiketa annetuista raja-arvoista. MTK näkee ongelmallisena tulkinnan, että yhdenkin indikaattorin poiketessa raja-arvoista, maaperä tulkittaisiin huonolaatuiseksi.

MTK peräänkuuluttaa komissiolta joustavuutta: Mittaristojen ja indikaattorien pitäisi olla riittävän joustavia maakohtaisesti ja ottaa huomioon jäsenmaiden eroavaisuudet. Direktiiviehdotus edellyttäisi sellaistenkin arvojen mittaamista, joilla ei ole vakiintunutta mittaristoa ja tilastointia. Uusien mittaristojen ja byrokratian sijaan tulisi hyödyntää olemassa olevia maaperää koskevia mittaristoja ja tutkimuksia, missä Suomi on Euroopan mallimaita.

”Tärkeintä on pyrkiä tavoitteisiin mahdollisimman tehokkaasti, mutta samalla tiedostaa maanomistajien rajalliset vaikuttamismahdollisuudet esimerkiksi maaperän tyyppiin ja maantieteelliseen sijaintiin. Myöskään maanomistajien omistus- ja hallintaoikeudet heille kuuluvien maa-alueiden dataan eivät saa vaarantua. Maakohtaisten erojen riittävät huomioinnit ovat välttämättömiä toimivan ja oikeutetun direktiivin luomisen kannalta. Maaperän tilan mittaaminen ei saa olla este kannattavalle maa- ja metsätalouden harjoittamiselle ja kasvua ylläpitäville hyville toimenpiteille”, sanoo MTK:n maaperäasiantuntija Heikki Aro.

Samalla tulee myös varmistua siitä, että direktiivi ei tuo uusia velvoitteita maanomistajille.

MTK painottaa, että direktiiviehdotuksen hyödyt ja kustannukset tulee arvioida huolellisesti. Samalla tulee myös analysoida ehdotuksen vaikutuksia käytännössä ja vaatia komissiolta tietoa eri EU-lainsäädäntöjen yhteisvaikutuksesta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, varsinkin, kun valmistelussa on parhaillaan lukuisia maa- ja metsätaloutta käsitteleviä lainsäädäntöehdotuksia.

Lue MTK:n vastaus EU-komission palautepalveluun kokonaisuudessaan.Heikki Aro

asiantuntija, maaperä ja ilmasto

maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU), maaperän terveyslaki, kiertotalous

+358 50 593 9393

Maria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614

aiheet: maaperä, direktiivi, eu-komissio