null Oman maan ruoka on kriisiajan henkivakuutus – vaikean kesän koettelemat maatalousyrittäjät peräänkuuluttavat vastuullista toimintaa ruokamarkkinoilla

Tiedote – Kotimainen ruoka

Oman maan ruoka on kriisiajan henkivakuutus – vaikean kesän koettelemat maatalousyrittäjät peräänkuuluttavat vastuullista toimintaa ruokamarkkinoilla

22.9.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta ja maaseutunuoret kiittävät kuluttajia lisääntyneestä arvostuksen osoituksesta suomalaista ruokaa ja sen tekijöitä kohtaan. Samaa arvostusta ja vastuullisuutta tarvitsemme myös kaupalta, jotta halpuuttamisella ei lähdetä syömään ruokaketjumme toimintaedellytyksiä. Kotimaisen raaka-aineen suosiminen on myös ravintoloiden ja julkisten hankintojen tekijöiden vastuullisuutta. Myös poliittisten päättäjien tulee kantaa vastuunsa ja tarjota niin taloudellista kuin henkistäkin tukea suomalaisen ruuan tuottajille.  

Maaseutunuorten Viljelijä 2040 -kampanjan syyskyyn maaseutunuorena esitellään Anne-Mari Tarkkio, Satakunnan Merikarvialta. Anne-Mari tai tuttavallisemmin Amski, viljelee tilallaan heinää hevosille, alpakoille ja pieneläimille.
Maaseutunuorten Viljelijä 2040 -kampanjan syyskyyn maaseutunuorena esitellään Anne-Mari Tarkkio, Satakunnan Merikarvialta. Anne-Mari tai tuttavallisemmin Amski, viljelee tilallaan heinää hevosille, alpakoille ja pieneläimille.

Huoltovarmuus on puhuttanut tänä keväänä paljon. Maaseutunuoret ovat omalta osaltaan pitämässä huolta siitä, että huoltovarmuus säilyy. Kuluttajat ratkaisevat ostokäyttäytymisellään, olemmeko täällä pidempään kuin vuoteen 2040 asti. Tutustu tulevaisuuden ruoantuottajiin.

Viljojen sadonkorjuu jatkuu nyt kiivaana sadekauden jälkeen. Pääsadosta on kuitenkin korjattu vasta puolet, joka on todella alhainen taso normaaliin verrattuna. Sadon määrä ja laatu ovat kärsineet. Maatalousyrittäjät ottivat tosissaan valkuaiskasvien tuotannon lisäämisen, mutta vaikea kesä romutti satotoiveet. Tästä huolimatta valkuaiskasvien hinnat ovat laskussa. MTK:n mielestä on täysin kestämätön tilanne, että hinnat laskevat, vaikka laadukkaan sadon määrä näyttää jäävän normaalia pienemmäksi ja viljelijät pyrkivät keväällä varmistamaan kotimaisen valkuaisen saatavuutta.

Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Saksassa aiheuttaa vakavia häiriöitä sianlihamarkkinoilla. Saksalaisen sianlihan hinta romahti nopeasti tautitapauksen tultua julki ja on jäänyt alhaiselle tasolle. Vaarana on, että halpa saksalainen liha vyöryy myös Suomeen tuhoten markkinat ja tilojen kannattavuuden. MTK vaatii nyt vastuullisuutta lihaa käyttävältä teollisuudelta, kaupalta, ravintoloilta sekä julkisten hankintojen tekijöiltä. Lyhyen ajan ansaintamahdollisuus ei saa olla tärkeämpää kuin oman korkean laatutason tuotannon säilyttäminen ja kehittäminen.

Epävarmuutta aiheuttaa myös yleisen taloustilanteen heikkeneminen, koronakriisin jatkuminen ja mahdollinen paheneminen, sekä lähestyvä Brexit. Kokonaisuutena markkinatilanne näyttää siis harvinaisen epävarmalta.

MTK vaatii tässä tilanteessa vastuullisuutta kotimaiselta ruokaketjulta. Suomalaiset viljelijät ovat koronakriisistä ja muista epävarmuustekijöistä huolimatta tehneet kaikkensa huoltovarmuuden parantamiseksi ja kotimaisen ruoan saatavuuden varmistamiseksi. Suomalaista viljelijää ei saa jättää yksin kantamaan näiden riskien seurauksia, vaan koko ketjun vastuullisella toiminnalla täytyy varmistaa, että kotimaista ruokaa riittää myös tulevina vuosina. MTK vaatii myös valtiovallalta varautumista markkinoiden kriisiytymiseen ja viljelijöiden toimentulon sekä alkutuotannon toimintavarmuuden varmistamiseen.


Lisätietoja
Maaseutunuorten puheenjohtaja Seppo Korpi, 045 677 7192
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, 050 341 3167


Suositellut artikkelit

MTK:n ja SLC:n maaseutunuoret kävivät esittämässä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle huolensa nykyisistä kannusteista sukupolvenvaihdoksiin. Nuoret esittivät ministerille myös huolensa...