null Sisäinen tiedote mallasohra- ja öljykasvisektorin kehittämismaksuista

Tiedote

Sisäinen tiedote mallasohra- ja öljykasvisektorin kehittämismaksuista

24.1.2022

Mallasohran ja öljykasvien viljelijöiltä on kerätty vapaaehtoista MTK:n jaostomaksua toimialankehittämistyön rahoittamiseksi.  Maksu on perustunut ostajille toimitettuihin tonnimääriin. Mallastamot ja öljynpuristamot ovat toimineet maksun kerääjinä ja siitä on sovittu MTK:n mallasohra- ja öljykasvijaoston sekä mallasohraa ja öljykasveja käyttävän teollisuuden kesken. Jaostomaksun suuruudesta on päättänyt kyseisen sektorin jaosto, eikä teollisilla toimijoilla ole ollut tämän kanssa mitään tekemistä. 

Jaostomaksulla on rahoitettu jaostojen toimintaa ja siten kehitetty sektoria yhdessä toimialan ja teollisuuden kanssa. Maksu on ollut tapa, jolla viljelijät ovat itse voineet osallistua suoraan kyseisen sektorin kehittämiseen.

Valiokuntauudistuksen jälkeen - jaostojen muututtua verkostoiksi - maksun kerääminen jatkui, vaikkakin vielä vanhalla nimikkeellä ”valiokuntamaksu”. Vuoden 2021 aikana maksun keräilyä sovittiin jatkettavaksi. Tästä päätettiin yksimielisesti MTK:n peltokasvivaliokunnan kokouksessa 18.3.2021. Näin voidaan myös tulevaisuudessa varmistaa, että molempia sektoreita kehitetään myös viljelijöiden tavoitteiden mukaisesti ja saadaan nopeammin esimerkiksi parempia lajikkeita viljelyyn. 

Samalla varmistetaan, että kyseiset uudet lajikkeet saadaan myös hyväksytettyä teollisuuden puolella. Esimerkiksi uudet, satoisammat mallasohralajikkeet edesauttavat koko Suomen ohrasektoria, sillä nämä lajikkeet ovat eniten viljeltyjä ja ne soveltuvat myös muuhun käyttöön, esimerkiksi tärkkelysteollisuudelle ja myös rehukäyttöön.  Öljykasvipuolella taas syysrapsin ja rypsin lajikekirjon kasvattaminen Suomen ilmastoon soveltuvilla lajikkeilla lisää viljelyvarmuutta sekä hehtaarisadon nousua.

Maksun keräämisestä ja käytöstä tehtiin yhteistyösopimus keväällä 2021. Sopimus on allekirjoitettu 21.3.2021 MTK:n, SLC:n ja Kylvösiemensäätiön kanssa. Sopimuksessa on sovittu yhteistyön tavoite ja osapuolten tehtävät.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on jatkaa yhteistyössä tehtyä sektoreden kehittämistyötä. Tavoitteen toteuttamiseksi Kylvösiemensäätiö aloittaa vapaaehtoisen kehittämismaksun perimisen mallasohran sekä öljykasvien viljelijöiltä ja muilta alan toimijoilta.  

Tehtävät: 
Kylvösiemensäätiö hoitaa kehittämismaksun keräämisen vastuullisesti ja varmistaa toiminnan olevan kaikilta osiltaan laillista ja säätiötä koskevien normien mukaista. MTK ja SLC suosittelevat viljelijöille vapaaehtoisen kehittämismaksun maksamista. Sopimuksen käytännöllisessä toimeenpanossa MTK:ta edustaa sen Peltokasvivaliokunta ja SLC:tä sen Viljavaliokunta.

Kerättyjen varojen käytöstä päättäminen: 
Osapuolet muodostavat yhteisen kehittämistyöryhmän valmistelemaan päätöksiä liittyen kehittämismaksun keräämiseen ja käyttämiseen.

Kehittämistyöryhmään kuuluvat jäsenet:
-    MTK:n peltokasvivaliokunnan puheenjohtaja
-    SLC:n viljavaliokunnan puheenjohtaja
-    Kylvösiemensäätiö sr:n puheenjohtaja
-    Kylvösiemensäätiö sr:n asiamies
-    MTK:n mallasohraverkoston/öljykasviverkoston puheenjohtaja
-    MTK:n vilja-asiamies.

Varojen käytöstä ja keräilystä nousevat kysymykset sekä rahoitushakemukset voidaan esittää MTK:n vilja-asiamiehelle sekä öljy- ja mallasohraverkostojen puheenjohtajille. Kehittämistyöryhmä kokoontuu MTK:n peltokasvivaliokunnan kokouksen yhteydessä sekä myös tarvittaessa varojen käyttöön ja keräilyyn liittyvissä asioissa.

Toimijoiden vuoden 2021 sopimuksiin muutosteksti ei ehtinyt mukaan, mutta heidän puoleltaan on luvattu, että vuoden 2022 sopimuksiin tekstimuutos olisi tulossa/tullut. 

Mallasohrasektorin kehittämismaksu on 0,34 €/t vastaanotetusta mallasohrasta.                             
Öljykasvisektorin kehittämismaksu on 0,50 €/t vastaanotetuista öljykasvien siemenistä.
Vuoden 2022 aikana tullaan hyväksymään ensimmäisiä projekteja, selvityksiä ym. rahoituksia. Rahoitetut projektit, hankkeet, selvitykset ym. tullaan ilmoittamaan vuoden ensimmäisessä MTK:n peltokasvivaliokunnan kokouksessa. 

Lisätietoja:
Max Schulman, MTK:n vilja-asiamies, max.schulman@mtk.fi, 040 825 2112
Heikki Mäkelä, Mallasohraverkoston puheenjohtaja, heikki@ylimakelä.fi, 0400 432 880
Ilari Sundberg, Öljykasviverkoston puheenjohtaja, ilari.sundberg@helsinki.fi, 040 578 3495


Max Schulman

vilja-asiamies

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit (kotimaa ja EU), gmo, viljavaliokunnan sihteeri, mallasohra- ja öljykasvijaostojen sihteeri, Copa Cogecan viljatyöryhmän puheenjohtaja, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2414

+35840 825 2112

Suositellut artikkelit

Tilojen kannattavuus, markkinatilanne, sään aiheuttamat haasteet ja maatalouspolitiikan muutokset aiheuttavat huolta viljelijöiden keskuudessa. Erityisesti avoimiin tekstikenttiin kirjatuissa vastauksissa näkyi...