Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §:n muuttamisesta

22.06.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsästysasetuksen 10 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maalla käytettävät raudat olisi sijoitettava suojarakenteen sisälle siten, että raudat laukeavat suojarakennetta liikutettaessa. Samalla rautojen läpimittaa koskeva säännös korvattaisiin suojarakenteen suuaukon läpimittaa koskevalla sääntelyllä. Rautojen suojaukseen voisi käyttää erilaisia materiaaleja ja rakenteellisia ratkaisuja. Tavanomaisesti raudat suojataan suojakotelolla ja raudat sijoitetaan suojakotelon perälle tai läpikuljettavissa malleissa suojakotelon keskivaiheille.

Suojarakenteen suuaukon läpimitta saisi olla enintään 6 senttimetriä. Kuitenkin, jos raudat sijoitettaisiin yli 150 senttimetrin korkeuteen maanpinnasta mitattuna, suojarakenteen suuaukon läpimitta saisi olla enintään 8 senttimetriä. Pienempi 6 senttimetrin suuaukko soveltuu minkin pyyntiin ja estää saukon pääsyn rautoihin. Läpimitaltaan suurempi 8 senttimetrin suuaukko soveltuu paremmin näädän pyyntiin.

Suojarakenteesta säädettyä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos rautoja käytetään rakennuksen sisällä rauhoittamattomien nisäkkäiden (metsämyyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyyrä, lapinmyyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri) pyydystämiseen.

MTK pitää erittäin tarpeellisena rautojen sijoittamista suojarakenteiden sisään, jolloin pyynti kohdistuu juuri haluttuihin saalislajeihin ja vahingoilta vältytään. Suojaus tulee kuitenkin tehdä siten, että rautapyynnin teho ei laske. Tämä korostuu erityisesti minkin osalta.

Metsästäjien pyyntikokemusten mukaan suoja-aukon mitoittaminen 6 senttimetriin vähentää merkittävästi pyyntitehoa. Vastaavasti on kokemuksia, että 8 cm läpimittaisella aukolla saavutetaan yhtä hyvä suojaava tulos.

MTK esittää, että suurin rautojen suojarakenteissa sallittu aukon koko olisi kaikissa tilanteissa 8 cm. Tällöin rautojen asennuskorkeuteen liittyvistä yksityiskohdista voisi myös luopua.

Helsingissä kesäkuun 22. päivänä 2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja


aiheet: mtk, lausunto