Takaisin Metsävaltuuskunta kokoontui Espoon Hanasaareen

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

Metsävaltuuskunta kokoontui Espoon Hanasaareen

02.11.2023

Metsävaltuuskunnan vuosikokous järjestettiin 2. marraskuuta Espoon Hanasaaressa. Kokouksessa valittiin kaksi edustajaa metsäjohtokuntaan kaudeksi 2024–2026 ja hyväksyttiin esitys virallistaa nuorten edustaja metsäjohtokunnassa.

Kokouksen avasi metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Puheenvuorossaan Tiirola peräänkuulutti erityisesti ennakoitavuuden lisäämistä metsä- ja luontopolitiikkaa koskevissa asioissa. Lue Tiirolan kokouspuheenvuoro kokonaisuudessaan. Avauspuheenvuoron lisäksi kokousta alusti Metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtaja Antti Asikaisen puheenvuoro.

Kokouksessa tehtiin useita henkilövalintoja. Metsävaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Mikko Tiirola. Metsävaltuuskunnan ensimmäisenä puheenjohtajana jatkaa Timo Junnila ja toisena varapuheenjohtajana Otto von Frenckell.


Heikki Moilanen piti kiitospuheenvuoron saatuaan metävaltuuskunnan kultaisen ansiomerkin. Myös Jouni Tiaiselle (vasemmalla) myönnettiin sama ansiomerkki.

Metsävaltuuskunnan kultaiset ansiomerkit myönnettiin suomussalmelaiselle metsänomistajalle Heikki Moilaselle, joka on ollut metsävaltuuskunnan jäsenenä vuodesta 2004 ja Jouni Tiaiselle, joka on työskennellyt metsänhoitoyhdistyksissä vuodeta 1992.

Metsävaltuuskunta valitsi kaksi jäsentä metsäjohtokuntaan edesmenneen Antti Teivaalaan ja erovuorossa olleen Heikki Moilasen tilalle. Valtuuskunta valitsi johtokunnan uusiksi jäseniksi toimikaudelle 2024-2026 Harri Asmalan Satakunnasta ja Jari Nikusen Pohjois-Pohjanmaalta. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi useita valiokuntien nimityksiä.


Juha Marttila puhui katsauksessaan epävarmasta maailmantilanteesta.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila käsitteli ajankohtauskatsauksessaan epävarmaa maailmantilannetta ja sen laajoja vaikutuksia. Nyt jos koskaan pitäisi toteutua sen, että EU on vahva isoissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. Metsänomistajan kiusaaminen on vähäpätöinen asia maailmantaloutta ja turvallisuustilannetta ajatellen - EU:n pitäisi keskittää panoksensa paljon isompiin asioihin, Marttila linjasi.

Marttila kertoi metsäjohtokunnan toimineen aktiivisesti kuluneena vuonna. Työpöydällä ovat olleet muun muassa metsäsertifiointi, pohjoisen Suomen metsienkäyttö, valmistelussa oleva luonnon monimuotoisuuden tiekartta ja ajankohtaiset EU-asiat kuten ennallistamisasetus ja metsäkatoasetus.

Kokouksessa hyväksyttiin myös MTK:n valtuuskunnalle tehtäviä esityksiä sääntömuutoksista. Äänestys- ja vaalitapaa koskevan muutoksen lisäksi metsävaltuuskunta päätti esittää nuorten edustajan virallistamista metsäjohtokunnan jäsenenä.

Metsävaltuuskunnan kaksipäiväinen kokoontuminen käynnistyi keskiviikkona 1.11. suometsänhoitoa käsittelevällä seminaarilla. Seminaarin tallenne on katsottavissa tästä.Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810

Sofia Tuisku

viestinnän asiantuntija

verkkoviestintä

+358 50 406 2226

aiheet: metsävaltuuskunta