Takaisin Suomalainen hevosala on merkittävä yhteiskunnallemme

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Suomalainen hevosala on merkittävä yhteiskunnallemme

12.02.2024

Maatalouden ja metsätalouden keskusliitto MTK on ollut mukana hevosalan edunvalvonnassa Suomessa vuodesta 2020. Hevosala on merkittävä osa suomalaista maatalousalaa, kulttuuria ja taloutta. MTK on sitoutunut varmistamaan, että sekä hevosalan yrittäjät että kuluttajat saavat parhaat mahdolliset edellytykset toiminnalleen.

Työllistävyys ja aluetalousvaikutukset

Suomalainen hevosala työllistää 15 000 henkilöä ja tuottaa 6 500 henkilötyövuotta. Hevosalan työllistävyysvaikutukset ovat verrattavissa Lapin matkailuun.

Erityisesti hevosen ylläpitoon (ml. eläinlääkäri, ruoka, kengitys, varusteet) liittyvät kustannukset luovat välillisiä aluetalousvaikutuksia, jotka yhteenlaskettuna tuovat Suomeen vähintään 274 miljoonan euron talousvaikutukset vuodessa. 

Terveys- ja sosiaalivaikutukset

Pelkästään ratsastuksen johdosta nyt laskettu syrjäytymisriskistä poistuneiden nuorten elinikäinen kustannussäästön valtiolle on arvioitu olevan 1,6 miljardia euroa. Kun mukaan lasketaan raviurheilua tai muuta hevosurheilua harrastavat sekä hevosalan erityispiirteenä sosiaalipedagoginen hevostoiminta sosiaalisen kuntoutuksen ja syrjäytymisen ehkäisemisen muotona, vaikutus kasvaa. 

Syrjäytymisen lisäksi hevosharrastus tuottaa arvoa vähentämällä liikkumattomuudesta johtuvia kustannuksia. Jo pelkästään Suomen Ratsastajainliiton ratsastusta harrastavien määrästä laskettuna lajia yli 2,5 tuntia viikossa harrastavien määrä tuo yhteiskunnalle kustannussäästöjä yli 30,8 miljoonaa euroa vuodessa. 

Tasa-arvo

Hevosharrastus ei erottele ihmisiä sukupuolen, iän, arvojen, uskonnon, taustan, tai fyysisten ominaisuuksien perusteella eri lokeroihin. Hevosala tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, harrastuksen tai elinkeinon jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle.

Eläimet eivät syrji. Hevoset pakottavat meitä olemaan hetkessä läsnä, mikä rauhoittaa ja antaa mahdollisuuden luovuudelle sekä unohtumattomien asioiden kokemiseen.

Ympäristöhyödyt: perinnebiotoopit ja hiilensidonta

Hevosalan vaikutus hiilensidontaan koostuu hevosten ravinnoksi kasvatettavan rehun viljelystä sekä laiduntamisen myötä tehostuvasta maaperän ja kasvillisuuden kyvystä sitoa hiiltä. Hevosten kuivaheinän tuottamiseen tarvitun peltopinta-alan perusteella on laskettu, että hevosten ravinnoksi viljelty rehu sitoo hiiltä 31 000 tonnia vuodessa. Luku vastaa merkittävyydeltään n. 11 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Potentiaali on suurempaankin: Mikäli Suomen hevoslaitumilla päästäisiin laajemmin nopeaan rotaatiolaiduntamisen malliin, voitaisiin Suomen maatilojen hevosten avulla sitoa n. 29 000 t hiiltä vuodessa. 

Suomalaisen hevosalan eri toimijat

Maatalouden ja metsätalouden keskusliitto MTK on ollut aktiivisesti mukana hevosalan edunvalvonnassa vuodesta 2003 ja nykymuotoinen MTK:n hevosverkosto on aloittanut työskentelynsä vuonna 2020. Suomen Hippos ry:n yhteisöjäseneksi MTK liittyi vuonna 2020. MTK:n rooli ei rajoitu pelkästään maatalouteen ja metsätalouteen, vaan se ulottuu laajasti myös hevosalaan, joka on olennainen osa suomalaista maaseutukulttuuria, -elinkeinoa ja -taloutta.

Edunvalvontatyön keskiössä

MTK:n edunvalvontatyössä keskitytään varmistamaan, että hevosalan yrittäjät ja toimijat saavat äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa aktiivista osallistumista lainsäädäntöprosesseihin, neuvotteluihin ja yhteistyöhön muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on luoda sellaiset toimintaedellytykset, joissa hevosalan yrittäjyys voi kukoistaa ja kehittyä.

MTK:n ensimmäinen hevosalan barometri on julkaistu syksyllä 2023. Barometri pyrki selvittämään alan ammattilaisten tilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä.

MTK tekee tiivistä yhteistyötä muiden hevosalan toimijoiden kanssa, kuten Suomen Ratsastajainliiton (SRL), Suomen Hippos ry:n ja Hippoliksen kanssa. Yhteistyön avulla voimme varmistaa, että hevosalan edunvalvonta on tehokasta ja kattavaa.

Jäsenistön voima

MTK:n jäsenistö on sen suurin voimavara. Hevosalan yrittäjien ja toimijoiden aktiivinen osallistuminen ja palaute ovat olennaisia MTK:n edunvalvontatyön onnistumiselle. Jäsenistömme kautta saamme arvokasta tietoa alan haasteista ja mahdollisuuksista, ja voimme näin ollen kohdentaa toimintaamme entistä tehokkaammin.

Hevosalan toimijoiden tarjoamat edut jäsenille

MTK:n jäsenenä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa hevosalan tulevaisuuteen. Jäsenetuna voit hyödyntää erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja resursseja, jotka on suunniteltu tukemaan ja edistämään hevosalan toimintaa.

MTK:n hevosverkosto

Jäsenet 

  • Helena Halinen, puheenjohtaja
  • Minna Mäenpää, Hippos
  • Minna Peltonen, SRL
  • Lassi Heiskanen, MTK
  • Aleksis Kyrö, MTK
  • Johanna Wasström, SLC
  • Lumi Drozzin, MTK

Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

aiheet: maaseutuyrittäjä, hevosala, hevostalous