null MTK:n valtuuskunnan kevätkokous 17.4.2019

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n valtuuskunnan kevätkokous 17.4.2019

17.4.2019

MTK:n valtuuskunta kokoontuu 17.4.2019 Hanasaaressa Espoossa. Kokous aloitettiin jo 16.4. valtuuskunnan seminaarilla. 

Valtuuskunta kokoontui 16.4.2019 seminaariin, jossa osallistujat saivat kuulla maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän yleispoliittisen selonteon. Seminaarissa kuultiin myös tekeillä olevista järjestön kehittämistoimista, joilla järjestö vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Näitä ovat mm. MT-liittojen ja -yhdistysten sekä metsänhoitoyhdistysten kehittämisohjelmat sekä viestintä- ja koulutusstrategioiden uudistaminen.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen toi 17.4. pidetyn kevätkokouksen avauspuheessaan esiin järjestön vakaan ja vahvan aseman, joka pitkällä tähtäimellä saa haasteen kaupungistumisen megatrendistä.

- Elinkeinoelämän kannalta elämme tärkeitä aikoja, eurovaalit ja Suomen EU-puheenjohtajuus ovat ovella, Viljanen sanoi ja kehotti tutustumaan ensi viikolla julkaistavaan MTK:n EU-ohjelmaan.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin Eerikki Viljanen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Linnainmaa. Toisen varapuheenjohtajan paikasta äänestettiin MTK-Kuhmon puheenjohtaja Eija Komulaisen ja MHY-Koillismaan puheenjohtaja Matti Alatalon välillä. Valituksi tuli Matti Alatalo 66 äänellä.

Puutarhaverkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Stiina Lerkki.

Yleiskeskustelussa nousi esiin muun muassa kananmunantuotannon tukitilanne, maatalousasioiden koulutustarpeet, viljantuottajien asema, infra, digitalisaatio, metsäpolitiikka, järjestön houkuttelevuus, jäsenpalvelujen kehittäminen, Grune Woche, ilmastoasiat, kuluttajatyö, 
Välitä viljelijästä -hanke, luopumistuki ja lomitus.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila teki yhteenvetoa loppupuheenvuorossaan keskeisistä kysymyksistä. Hän nosti esiin erityisesti omaisuudensuojan, politiikkauudistuksen ja uudet ansaintamahdollisuudet tiloille.aiheet: järjestö, tapahtuma