null Perunan ja sokerijuurikkaan tuotanto

Artikkeli – Viljely ja muut kasvit

Perunan ja sokerijuurikkaan tuotanto

23.10.2020

Perunan viljely

Suomessa viljeltiin perunaa vuonna 2020 21 200 hehtaaria. Tästä ruokaperunaa oli 9 200, ruokateollisuusperunaa 3 000, tärkkelysperunaa 6 600, varhaisperunaa 800 ja sertifioitua siemenperunaa 1 100 hehtaaria.

Perunan viljely on viime vuosikymmenten aikana keskittynyt läntiselle rannikkoalueelle. Ruokaperunasta viljellään kaksi kolmannesta Pohjanmaalla. Ruokateollisuusperunan viljelyalasta 60 % on Pohjanmaalla, viidennes Ahvenanmaalla ja 10 % Satakunnassa.

Tärkkelysperunan viljelystä vuonna 2020 48 % oli Etelä-Pohjanmaalla ja 40 % Satakunnassa. Näillä alueilla sijaitsevat myös tehtaat. Varhaisperunasta kolme neljäsosaa tuotetaan Varsinais-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaa tuottaa sertifioidusta siemenperunasta vajaa 70 %.

Perunan tuotantomäärä riittää vastaamaan kotimaista kysyntää. Perunan tuonti- ja vientimäärät vaihtelevat vuosittain, mutta tuonnin ja viennin osuus jää yleensä 2-3 % tasolle kokonaistuotantomäärästä.

Sokerijuurikkaan viljely

Sokerijuurikasta viljeltiin Suomessa kesällä 2020 11 300 hehtaaria. Ala puolittui 2000-luvun puolivälin jälkeen EU:n sokerireformissa, jossa Suomen tuotantokiintiötä leikattiin 146 000 tonnista ensin 90 000 tonniin ja sen jälkeen vielä 80 999 tonniin. Sokerijuurikkaan tuotantokiintiö poistui syksyllä 2017 ja kiintiö ei rajoita enää viljelyä. Tavoitteena on nostaa tuotanto 100 000 tonnin tasolle.

Sokerijuurikasta viljellään nykyisin noin 600 tilalla. Juurikaspinta-alasta oli vuonna 2020 Varsinais-Suomessa 42 %, Satakunnassa 37 % ja Hämeessä 11,5 %. Suomen ainoa juurikassokeria jalostava tehdas sijaitsee Säkylässä.

Kotimainen sokerijuurikas täyttää vajaan puolikkaan kotimaisesta sokerin kysynnästä. Yli puolet sokerista tuodaan joko raakaruokosokerina kehitysmaista tai valkosokerina Saksasta, Tanskasta ja Ruotsista.


Antti Lavonen

kasvinviljelyasiamies

erikoiskasviasiat, erikoiskasvivaliokunnan sihteeri, sokerijuurikas-, peruna- ja tärkkelysperunaverkoston sihteeri, sokerijuurikasneuvotteluryhmän sihteeri, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2462

+35840 558 0512

Suositellut artikkelit

Juhannusjaksossa ovat mukana MTK:n kasvinviljelyasiamiehet, Antti Lavonen ja...

2

22.02.2019

Vuoden vihannes 2019 juurikkaat

22.02.2019

Vuonna 2019 kotimaisista kasviksista erityishuomion saavat juurikkaat. Juurikkaiden ryhmään kuuluvat tutun punajuuren lisäksi kelta- ja raitajuuri. Vuoden vihanneksen ovat nimenneet Kotimaiset Kasvikset...