Takaisin Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto (NBC): Pohjoismainen maatalous on vastuullisen ja ilmastoystävällisen tuotannon etulinjassa

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Pohjolan Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto (NBC): Pohjoismainen maatalous on vastuullisen ja ilmastoystävällisen tuotannon etulinjassa

20.08.2020

Koronavirus on nostanut hyvin toimivat ruokajärjestelmät uuteen valoon koko maailmassa. Kuluttajat ovat tulleet entistä tietoisemmiksi pohjoismaisen ruuantuotannon arvosta. Pohjoismaiset viljelijät ja heidän osuuskuntansa ovat osoittaneet kyvyn tuottaa puhdasta, vastuullista ja terveellistä ruokaa myös näinä haastavina aikoina.

Pohjoismaiset viljelijäjärjestöt kokoustivat tänä vuonna etäyhteydellä
Pohjoismaiset viljelijäjärjestöt kokoustivat tänä vuonna etäyhteydellä

Pohjoismainen maa- ja metsätalous ovat vastuullisen tuotannon etulinjassa. Meillä on terveet tuotantoeläimet, käytämme vähiten antibiootteja koko Euroopassa, optimoimme lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön ja meillä on korkeat ympäristöstandardit sekä ilmaston kannalta tehokas tuotanto. Hyvin hoidetut metsämme ja terveet viljelymaamme sitovat ja varastoivat hiiltä. Viljelijämme ja metsänomistajamme hoitavat maatalousmaita ja metsiä tuoden panoksensa biodiversiteetin ja puhtaampien vesistöjen puolesta. Maatilamme ja elintarviketeollisuutemme ovat tärkeitä paikallistaloudelle ja maaseudun elinvoimaisuudelle.

Ilmastonmuutos on globaali uhka, joka lisää ruuantuotannon haavoittuvuutta. Maa- ja metsätalous joutuvat sen vaikutusten kohteeksi, mutta tuovat myös ratkaisuja sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Pohjoismaisen maatalouden merkitys korostuu tulevaisuudessa, koska ruuan ja muiden biomateriaalien tuotantopotentiaali uhkaa heiketä suurilla, ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivillä alueilla ympäri maailman.

Pohjoismaiset viljelijät ja heidän osuuskuntansa ovat olleet johdattamassa tietä huomattaviin kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat olleet 6-17 % vuodesta 1990. Kasvihuonekaasupäästöt märehtijöistä ovat osa luonnollista kiertoa ja ne tulee nähdä eri tavalla kuin fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Biologisten prosessien, kuten maatalouden, kasvihuonekaasu-päästöjä ei voida poistaa. Olemme kuitenkin sitoutuneet työskentelemään entistä ilmastoystävällisemmän tuotannon puolesta. Työskentelemme mm. paremman ruokinnan, fossiilisia polttoaineita korvaavan bioenergian ja lannasta tuotettavan biokaasun parissa. Uusi teknologia avustaa meitä maankäytön resurssitehokkuuden parantamiseksi. Kesantokasvit ja syväjuuriset viljalajikkeet auttavat sitomaan hiilidioksidia tehokkaammin ilmakehästä.

Tällä tavoin autamme yhteiskuntiamme pääsemään ilmastotavoitteisiinsa lisäämällä ilmastotehokasta tuotantoa ja ruokaturvaa. Osalla pohjoismaisesta maataloussektorista on myös keskeinen rooli kansainvälisillä vientimarkkinoilla inspiroiden muita kestävillä ruokatuotteilla, teknologialla ja tietotaidollaan.

Kotieläintuotanto on keskeinen osa pohjoismaista maataloutta ja ruokavaliota. Maailmanlaajuisesti 86 % kotieläinrehusta ei sovellu ihmisravinnoksi. Tarjoamme alhaisin kasvihuonekaasupäästöin ja maailman korkeimmin standardein tuotettuja kotieläintuotteita käyttäen omien peltojemme tuotantopanoksia.

Kotieläintuotanto vaikuttaa elinvoimaisiin maaseudun talouksiin, tasapainoiseen ruokavalioon, kulttuurimaisemiin ja ruokaturvaan. Pohjoismainen kylmä sää ja paikoin karu maaperä sopivat erityisen hyvin nurmiviljelyyn, joka on joillain alueilla ainoa elinkelpoinen tuotantomuoto. Kestävä karjatalous tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä maaperän hiilivarastoja nurmipelloilla.

Pohjoismaiset viljelijät ja osuuskunnat jatkavat työskentelyään ympäristövastuun parissa. Sen edistämiseen viljelijät tarvitsevat taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta. Tarvitsemme poliittista tukea, jotta kykenemme tuottamaan uusiutuvia tuotteita ja palveluita yhä vastuullisempien yhteiskuntiemme käyttöön.

Pohjoismaiset viljelijät ja osuuskunnat ovat vastuullisen tuotannon etulinjassa ja niillä on potentiaalia parantaa ja lisätä panostaan vieläkin enemmän. Tarttukaamme tähän mahdollisuuteen yhdessä hallitustemme ja kumppaniemme kanssa pohjoismaisessa yhteisössä lisätäksemme pohjoismaista vastuullista tuotantoa!

Palle Borgström, puheenjohtaja NBC and LRF
Lars Petter Bartnes, puheenjohtaja Norges Bondelag
Martin Merrild, puheenjohtaja Landbrug & Födevarer
Gunnar Thorgeirsson, puheenjohtaja Baendasamtök Islands
Juha Marttila, puheenjohtaja MTK
Mats Nylund, puheenjohtaja SLC

 


Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232