Takaisin Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2021

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2021

11.03.2021

Havutukeilla on eniten kysyntää puumarkkinoilla.

Puumarkkinoilla ja metsäteollisuuden kansainvälisillä markkinoilla menee hyvin. Erityisesti sahatavaramarkkinoiden vahva kysyntä heijastuu tukkipuun tarpeeseen. Kuitupuun osalta ylitarjonta on hieman helpottumassa. Sellu- ja kartonkimarkkinat ovatkin kovassa nosteessa. Toisaalta paperiteollisuuden ahdinkoa lisää kustannusten nousu samaan aikaan hintojen laskun jatkuessa.

 

Puumarkkinoilla kysyntä painottuu entistä voimakkaammin havutukkivaltaisiin kohteisiin. Tukkipuuta tulee pääasiassa päätehakkuukohteista. Harvennuksilta tulee pääosin kuitupuuta, joten painotus harvennuksissa markkinatilanteen johdosta pitäisi kohdistaa yläharvennuksiin. Tarjontaa on ylläpitänyt tukin hinnan nousu, jonka taustalla on sahatavaran kysynnän ja hintojen elpyminen. Kuusitukki on ollut ykkösartikkeli jo pidempään puumarkkinoilla. Nyt on havaittavissa myös mäntysahatavaran ja sitä myöten mäntytukin kysynnän voimistumista. Mäntyvaltaiset kohteet sijaitsevat kantavammilla mailla. Vaikka hyvät talvikorjuukelit jatkuvat edelleen, auringonpaiste ja muutama lämmin päivä muistuttivatkin jo kevään kelirikkoaikojen saapumisesta.

 

Puukaupassa mäntytukin kysyntä nousussa

 

Puun kysyntä ja tarjonta ovat hyvällä tasolla. Puukauppaa vetää havutukkien kova kysyntä. Loppuvuodesta sahatavaramarkkinoilla hinnat nousivat jyrkästi. Toisaalta sahatavaran vientimarkkinoilla hintojen nousu on jo tasaantunut alkuvuodesta. Havutukkien hinnat ehtivät nousta loppuvuodesta ja ovat olleet alkuvuodesta vakaalla tasolla.

 

Havutukkien hinnat on nousseet Luonnonvarakeskuksen mukaan keskimäärin 5 € vuoden kuluessa, joka tarkoittaa noin 10% nousua. Ilahduttavaa on, että kuusitukin lisäksi myös mäntytukin kysyntä ja hinta ovat nousseet. Samaan aikaan saharatavaran hinnat ovat elpyneet yli 30 €, joka tarkoittaa noin 20% nousua. Markkinat määrittävät sekä lopputuotteen että puuraaka-aineen hintatason kehittymisen. Vakaa ennustettava hintataso on ollut Suomen puumarkkinoilla toimiva malli. Puun hintaennustukset eivät ole luvanneet tälle vuodelle merkittävää puun hinnan nousua. Toisaalta lopputuotteiden kansainvälinen hintakehitys määrittää mahdollisuudet myös kotimaan puun hinnan kehitykselle.  

 

Katkonta ja edunvalvonta puun hintaakin tärkeämpiä asioita

 

Metsänomistajat ovat aina kiinnostuneita puun hinnasta. Puukaupan ajoitus on tärkeää ja sen toteutuksen pohdinta jokaisen metsänomistajan oikeus. Toisaalta puukaupan tekoon liittyy koko joukko muita, vielä tärkeämpiä asioita, jotka valitettavasti jäävät usein pienemmälle huomiolle. Puukaupan kilpailuttaminen on niistä yksi tärkeimmistä. Toisaalta sekään ei yksin riitä, vaan vasta kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen välityksellä tuo mukanaan edellytykset onnistuneelle puukaupalle.

 

Mhy:n toimihenkilö toteuttaa metsänomistajan puukaupan hinta- ja katkontavertailun tarjousten perusteella. Mhy:n katkonta-aineisto takaa, että ostajien tarjouksista pystytään valitsemaan sekä puun hinnan että katkonnan kannalta paras vaihtoehto. Ostajat tekevät tarjouksen joko runko- tai tavaralajihinnoitteluna, joiden tulkinta vaatii asiantuntijan ja ohjelmisto-osaamisen apua. Näin voidaan vertailla tarjouksista metsänomistajan kannalta korkein tarjous.

 

Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupan toteutukseen kuuluu myös korjuun valvonta sekä edunvalvonta. Korjuun valvonnassa mhy-toimihenkilö huolehtii, että korjuu toteutetaan käytännössä asianmukaisesti. Mikäli puukaupan sopimuksissa tai käytännön toteuttamisessa syntyy epäselvyyksiä, voidaan kääntyä MTK:n asiantuntijoiden puoleen. Valtakunnallisen edunvalvonnan tehtävä on taata, että kaikkien jäsenten on turvallista toteuttaa puukauppa sen ehtojen mukaisesti. Edunvalvonta on jokaisen metsänomistajajäsenen oikeus. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys takaa metsänomistajien edunvalvonnan.

 

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat


Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

aiheet: puumarkkinat