Takaisin MTK vaatii Ruotsilta tiukkaa villisikapolitiikkaa ja yhtenäisiä toimia Fennoskandiassa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

MTK vaatii Ruotsilta tiukkaa villisikapolitiikkaa ja yhtenäisiä toimia Fennoskandiassa

10.11.2023

MTK on ilmaissut syvän huolensa afrikkalaisen sikaruton (ASF) puhkeamisesta Fagerstan alueella Ruotsissa. ASF:n jatkuva leviäminen Pohjoismaissa voisi aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia kyseisten maiden elintarviketuotannolle. MTK vaatii Ruotsilta tiukkaa villisikapolitiikkaa mukaan lukien tehokkaita sääntöjä ja yhtenäisiä toimia Fennoskandiassa villisikakannan vähentämiseksi nopeasti. 

Kuva: Pexels
Kuva: Pexels

Tanskassa, Norjassa ja Suomessa on otettu käyttöön tiukkoja toimia ASF-tartuntojen estämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Tanskassa ja Norjassa tavoitteena on hävittää villisikakanta, ja Tanskassa tämä tavoite on jo saavutettu, kun taas Norjassa on tehty päätöksiä hävittämistoimien toteuttamiseksi. Suomessa pyritään toistaiseksi vähentämään vähäinen villisikakanta puoleen.

MTK katsoo, että on välttämätöntä ja kiireellistä, että Ruotsi ryhtyy toimiin yhtenäisen villisikapolitiikan aikaansaamiseksi Fennoskandiassa. MTK:n pyyntö Ruotsin hallitukselle on voimakkaiden toimien ja tehokkaiden sääntöjen sekä ohjauskeinojen käyttöönotto, jotka voivat auttaa vähentämään nopeasti suurta villisikakantaa Ruotsissa. 

Järjestön mielestä on tärkeää löytää selkeä poliittinen tahto villisikakannan vähentämiseksi, jotta maaseudun elintarviketuotanto ei vaarannu. MTK vaatii villisikakannan vähentämistä merkittävästi ja pysyvästi myös Ruotsissa, sillä tämä muodostaa konkreettisen riskin Suomen maaseudulle ja MTK:n jäsenille.

MTK lähetti kirjeen Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgrenille. Kirjeen allekirjoittivat MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

Johan Åberg

maatalousjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

aiheet: sikarutto, asp