Takaisin Maaseutujen ja kaupunkien symbioosi tuo ihmiselle elämänlaatua ja elinkeinoille elinvoimaa

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Maaseutujen ja kaupunkien symbioosi tuo ihmiselle elämänlaatua ja elinkeinoille elinvoimaa

18.02.2020

Maaseudut ja kaupungit ovat enemmän kuin yhteistyössä. Eri alueiden symbioosia eli täydellistä riippuvaisuutta toisistaan tarkastellaan MTK:n WSP Finland Oy:ltä tilaamassa selvityksessä. -Haluamme kymmenen tutun ilmiön kautta kirkastaa sitä, kuinka tärkeää on huolehtia Suomen eri alueiden kehittämisestä, kertoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola. 

Maaseutujen ja kaupunkien symbioosi tarkoittaa niiden välistä moniulotteista vuorovaikutusta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Kaupunkien ja maaseutujen vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä, sillä ilman niiden välistä symbioosia systeemi ei toimi. Symbioosi on välttämätöntä yhteiskunnalle.

 Selvityksessä on tarkasteltu kaupunkien ja maaseutujen välistä symbioosia kymmenen elementin kautta. Elementit ovat toisiaan läpileikkaavia, mutta jokaisesta niistä voi löytää omia, uniikkeja näkökulmiaan. Yhteistä kaikille elementeille on se, että jokaisessa kaupungit ja maaseudut vuorovaikuttavat aktiivisesti keskenään. 

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola korostaa sitä, että kaupunkien ja maaseutujen vastakkainasettelu on tarpeetonta. Ne ovat toisistaan riippuvaisia ja toisistaan hyötyvä kokonaisuus, joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa, symbioosissa. Selvitys valottaa erilaisien esimerkkien avulla myös sitä, miten asumisen, työssäkäynnin ja elämäntapojen ilmiöt näkyvät maaseudun ja kaupunkien välisessä vuorovaikutuksessa.

 -Kaupunkien päästövähennystavoitteet eivät onnistu ilman maaseudun tuottamia biopohjaisia, uusiutuvia raaka-aineita. Kaupunkien rakentaminen on elinvoimaisen kiviainestuotannon ja hankinnan varassa. Pirkanmaata ympäröivä maaseudun kiviainestuotanto tuottaa kaupunkien rakentajien kipeästi kaipaamat kiviraaka-aineet, Mäki-Hakola luettelee. 

- Matkailu on globaalisti kasvava bisnes ja Suomen houkuttelevuus matkailumaana on paljon kiinni kaupunkien ja maaseudun yhteistyöstä. Heinäkuussa väestö maaseudulla moninkertaistuu ja vastaavasti kaupungeissa vähenee. Tämä tulee huomioida muun muassa palveluita suunniteltaessa. 

 Symbioosin kymmenen elementtiä ovat kaikille tuttuja ja sisältävät perustarpeemme elintarvikkeista puhtaaseen veteen sekä asumisesta energiaan ja rakentamiseen. 

 - Maaseudun ja kaupunkien symbioosi ei ole uusi asia. Jopa pääkaupunkiseudun laadukas raakavesi tulee sekin Salpausselän pohjoispuolelta. Yli miljoona kaupunkilaista voi nauttia maailman puhtaimmasta suomalaisesta vedestä Päijännetunnelin ansiosta, Mäki-Hakola sanoo.  

Suomenkielinen selvitys kokonaisuudessaan täältä.

Englanninkielinen selvitys täältä

Ruotsinkielinen selvitys täältä