Takaisin Kotimaan matkailussa miljardien mahdollisuus elvyttää taloutta – Visit Finlandin resursseja keskitettävä väliaikaisesti kotimaan matkailuun 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Kotimaan matkailussa miljardien mahdollisuus elvyttää taloutta – Visit Finlandin resursseja keskitettävä väliaikaisesti kotimaan matkailuun 

22.05.2020

Suomalaiset matkailijat kuluttavat keskimäärin noin 5 miljardia euroa vuodessa ulkomailla. Jos edes kolmasosa tästä käytetään matkailuun kotimaassa, ovat kerrannaisvaikutukset mittavat: talous elpyy ja työllisyys paranee. Parasta elvytystä on tehostaa kotimaan matkailun markkinointia. Visit Finlandin resursseja pitää keskittää väliaikaisesti kotimaan matkailun markkinointiin. Lisäksi on varmistettava, että matkailuyrityksiä koskevat nykyiset ja tulevat tukimuodot ja -rahoitus huomioivat kaikki matkailuyritysten yritysmuodot ja niiden tuottamat moninaiset ja monipuoliset matkailupalvelut. 

Koronasta johtuen ulkomaan matkailu vähenee ja sillä on positiivinen vaikutus kotimaan matkailulle. Jos ulkomaan matkailu vähenee pidemmäksi aikaa, menee iso osa siihen käytetystä rahasta kotimaisten hyödykkeiden kulutukseen, kuten kotimaan matkailuun. 

-    Matkailuelinkeino on nähtävä ja käsiteltävänä kokonaisuutena – kun matkailu kasvaa, moni muukin toimiala elpyy. Kotimaan matkailulla ja sen kysynnän kasvulla on iso rooli koko Suomen talouden elpymisessä. Matkailun kerrannaisvaikutukset muille toimialoille ovat mittavat, muistuttaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.  

Kotimaan matkailun edistämiseksi tarvitaan nyt nopeita toimia – päätavoitteena lisätä asiakasmääriä ja matkailupalvelujen käyttöä. Kotimaan matkailun potentiaalin hyödyntäminen edellyttää selkeitä päätöksiä, turvallinen kotimaan matkailu mahdollistetaan pikaisesti koronasta huolimatta. 

-    Yrityksille avatut koronatuet ovat tärkeitä, mutta potentiaalia on vieläkin enemmän. Oikeilla toimenpiteillä matkailuyritykset voivat lisätä kannattavaa liiketoimintaansa nopeasti ja samalla auttaa yhteiskuntaa elpymään koronakriisistä. Jatkossa kriisitukirahoituksia ei tarvittaisi nykyisessä mittakaavassa, sanoo Mäki-Hakola.  

Kampanjoidaan yhdessä kotimaata matkailukohteena 

Julkisia matkailun kehittämis- ja viestintäresursseja tulee nopeasti lisätä kymmenellä miljoonalla eurolla. Kampanjointi ja markkinointi tulee suunnata turvalliseen ja vastuulliseen kotimaan matkailuun. Nousuun koronakriisistä tarvitaan valtakunnallista, alueellista ja paikallista kotimaan matkailua edistävää markkinointia. Kunnat ja kaupungit on saatava mukaan kampanjayhteistyöhön. 

Visit Finlandin osaamista ja resursseja tulee keskittää väliaikaisesti kotimaan matkailua edistävään teemahankkeeseen ja kampanjointiin. Teemahankkeella mahdollistetaan matkailupalvelujen ylläpito ja kehittäminen myös ulkomaisten matkailijoiden tarpeisiin sitten tulevaisuudessa. Visit Finlandin resurssointi sen varsinaiseen päätehtävään - kansainväliseen markkinointiin ja siihen liittyvään Suomi-kuvan vahvistamiseen - voidaan palauttaa kansainvälisen matkailutilanteen muututtua.

Tukitoimet varmistettava koko matkailukentälle ja eri tyyppisiin matkailualan yrityksiin

-    Maaseudulla matkailupalveluja tuotetaan usein maatalouden liitännäiselinkeinona. Tästä syystä monet nyt lanseeratut tukitoimet eivät ole näiden yritysten käytettävissä, jolloin yritysten välinen tasa-arvo ei toteudu, muistuttaa MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto.  

Hyviä ja tarpeellisia keinoja kotimaan matkailun edistämiseksi on koottu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuun "Selvitys kotimaanmatkailun  kehittämistarpeista". Siinä olevien esitysten ja keinojen käyttöön ottaminen on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää matkailun kehittämisresursseja suunnatessa. 

Lisätietoja: 
Marko Mäki-Hakola, elinkeinojohtaja, 040 502 6810  
Kimmo Aalto, maaseutumatkailun asiantuntija, 040 179 1618