Takaisin EU parlamentin valiokunnalta vain vähän keinoja uusiutuvien edistämiseksi

Tiedote – Energia

EU parlamentin valiokunnalta vain vähän keinoja uusiutuvien edistämiseksi

14.07.2022

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta hyväksyi 13.7.2022 näkemyksensä Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä. Valiokunta nosti komission esityksen uusiutuvan energian osuutta 40 prosentista vähintään 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Noston tavoitteena on kiihdyttää EU:n siirtymää kohti uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä ja parantaa EU:n energiaomavaraisuutta Venäjän hyökkäyssodan takia.  

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ei ottanut kantaa ympäristövaliokunnassa jo käsiteltyihin kestävyyskriteereihin. Voiko metsäenergialla jatkossa täyttää valtioita sitovia uusiutuvan energian tavoitteita, jää syyskuussa parlamentin täysistunnossa päätettäväksi. MTK:n näkemyksen mukaan ympäristövaliokunnan lausuntoa ei tule sellaisenaan hyväksyä, koska se sisältää enemmän rajoitteita kuin keinoja uusituvan energian edistämiseksi. Myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta päätyi lausunnossaan kannattamaan puun hierarkiakäyttöä, eli kaskadikäyttöä.  

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan asettamaa tavoitetasoa kehittyneiden biopolttoaineiden osuuksien kasvattamiseksi voidaan pitää kunnianhimottomana. Sähkö ja vetypolttoaineille sen sijaan haetaan keskeistä asemaa EU:n energiatavoitteiden toteuttajana. Kehittyneitä biopolttoaineita voitaisiin käyttää sellaisenaan nykyisessä ajoneuvokannassa, jolloin polttomoottoriajoneuvojen päästöt vähentyisivät.

Erityisesti Keski-Euroopassa vallalla oleva vetybuumi näyttääkin tavoittaneen teollisuus- ja energiavaliokunnan. Lyhyen aikavälin keinot uusiutuvien edistämiseksi jäävät valitettavasti kevyemmälle huomiolle. 

Uusiutuvan energian direktiivin jatkoneuvottelut jatkuvat syyskuussa parlamentin täysistunnossa, jonka jälkeen alkavat komission, neuvoston ja parlamentin väliset kolmikantaneuvottelut. MTK:n näkemyksen mukaan uusiutuvien lisäämiseksi ja EU:n energiaomavaraisuuden parantamiseksi tulisi nyt käyttää kaikki olemassa olevat keinot – mukaan lukien vahva poliittinen tuki bioenergian roolin edelleen vahvistamiseksi. Nyt ei ole uusien esteiden luomisen aika. 


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541