Takaisin Ajankohtaiset luomuasiat

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Ajankohtaiset luomuasiat

31.10.2023

Luomustrategiassa on kunnianhimoinen tavoite: 25 % luomua vuoteen 2030 mennessä. Suomessa olemme EU:n keskiarvon yläpuolella, mutta tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittävää kasvua tuleville vuosille, etenkin kun luomun kasvu tyrehtyi monella tavoin poikkeuksellisena vuonna 2022.

Julkiset hankinnat ja tuottajaorganisaatiot voidaan nähdä keinona edistää suomalaisten luomutuottajien asemaa markkinalähtöisesti, kuten myös MTK peräänkuuluttaa. Hilma-järjestelmä on kuitenkin monelle alkutuottajalle täysin vieras, eikä hallinnollinen lisätaakka houkuttele luomutuottajia tarjoamaan tuotteitaan tai palveluitaan julkiseen kilpailutukseen.

Julkinen sektori asiakkaana tuo kuitenkin monia etuja alkutuottajille: laskut maksetaan ajallaan, sopimuskumppani on luotettava ja vakaa. Lisäksi julkinen sektori voi tarjota mahdollisuuden tuotekehitykselle ja foorumin laajemmille yhteistyökumppanuuksille - miksei jopa vientiä pohjustamaan?

Poiminnot

 • Useimmat tilat kokevat taloudellisen laskusuhdanteen: Suurin osa vastaajista (54  %) kokee taloudellisen tilanteensa heikentyneen verrattuna normaaliin vuoteen.
 • Enemmistö vastaajista (51  %) näkee markkinanäkymät tavallista huonompina.
 • Enemmistö vastaajista (82  %) kertoo, että heikentynyt kannattavuus on vaikuttanut kohtalaisesti tai merkittävästi heidän investointisuunnitelmiinsa.
 • Pro Luomun kuluttajabarometrin yleiskatsaus

Kuluttajien ostokäyttäytyminen

 • Noin 60 % suomalaisista ostaa luomutuotteita säännöllisesti (useita kertoja viikossa tai kuukausittain). Kuukausittaisten luomun ostajia on yhteensä 2,3 miljoonaa.
 • Vain 8 % välttää luomutuotteita kokonaan, ja tämän kuluttajaryhmän osuus on laskenut vuodesta 2021.

Tietoisuus ja vastuu

 • Luomutuotteiden viehätysvoima pysyy vakaana. Kun keskustellaan vastuuseen liittyvistä teemoista, luomu sijoittuu korkealle.
 • Luomualasta on piirtynyt terveellinen ja vastuullinen mielikuva, mikä on parannus vuodesta 2021. Hinnoittelun muutoksia ei liitetä yksinomaan luomuun, vaan se nähdään osana yleistä ruuan hintojen nousua.

Pro Luomun kuluttajabarometri on luettavissa täältä.

 • Tietohaarukka 2023

Luomutuottaja-analyysi

 • Luomuala on kasvanut tasaisesti yli kymmenen vuoden aikana.
 • Suomi on EU-27 keskiarvoa edellä luomuviljelyssä.
 • Kaikki kategoriat, olivatpa kyseessä sitten alkutuottajat, elintarviketuottajat, rehutuottajat tai siementen pakkaamolaitokset, ovat kasvaneet.
 • Yhteenveto: Tulevat trendit

Luomuala on valmiina kasvuun ja tuotannon monipuolistumiseen. Suurimmat haasteet kohdataan erityisesti brändäyksessä ja markkina-asemoinnissa. Näiden haasteiden voittaminen on tärkeää sektorin tulevaisuuden kannalta etenkin muuttuvassa talousnäkymässä, jos markkinoiden volatiliteetin odotetaan olevan pysyvä ilmiö.

Copan WP 23.10.2023

Maanantaina 23.10.2023 järjestettiin Copa Cogecan luomutyöryhmän (Working Party, eli WP) kokous Brysselissä. Agendalla olivat mm. seuraavat asiat: markkinatilanteen läpikäynti Euroopassa maakohtaisesti, NGT eli uudet genomiteknologiat ja luomualan kanta niiden käyttöönottoon, eläinten hyvinvointi, Green Claims Directive eli vihreiden väittämien direktiiviehdotus, maaperälaki, SUR, IED, hiilimarkkinat ja -kreditit, luomualan opiskelun houkuttelevuus ja jatkuvuuden varmistaminen.

Monen aiheen kohdalla valitettavasti korostui se, ettemme vielä tiedä, kuinka eri seurantatoimet jalkautetaan käytännössä.

Esimerkiksi Vihreät väittämät -direktiiviehdotuksessa luomun odotetaan jäävän seurannan ulkopuolelle, mutta moni luomutuote valuu tavanomaisen puolelle. Meillä ei myöskään ole tietoa siitä, millä tavoin väitteiden oikeellisuutta tullaan valvomaan tai mittaamaan arjessa.

EU Komission CDG-kokous 24.10.2023

 • Tiistaina 24.10.2023 järjestettiin Euroopan Komission kansalaisvuoropuheluryhmän kokous (Civil Dialog Group, CDG). Agendalla olivat markkinakatsaus, EGTOP:in ajankohtaiset teemat, Päivitys toimintasuunnitelmasta luomutuotannon kehittämiseksi, Tilannekatsaus luomubroilerituotannosta eri jäsenvaltioissa sekä tuonti-vientitilanne EU:ssa. Yleiskatsaus hitaasti kasvavien broilereiden vaatimuksista, Päivitys tuonnin ja viennin haasteista kansainvälisessä kaupassa, Päivitys meneillään olevista tutkimusprojekteista, jotka ovat merkittäviä luomutuotannon kannalta, Käytännön tapaustutkimuksia synteettisten torjunta-aineiden ilmakehän kuljetuksesta/OPTA:n esittely:

Luomuverkoston kokoukset: 

 • Timo Sipilän veroesitys 28.9.:
  • Veroaiheet: Keskustelua käytiin siitä, pitäisikö tietyt verokysymykset ottaa agendalle.
  • MTK ja veropolitiikka: Tarkastelussa MTK:n rooli veroasioissa. Uusi hallitusohjelma nähdään mahdollisuutena.
  • Veropolitiikan erityiskysymykset: Käsittelyssä olivat mm. tasausvarauksen yläraja, maatalouden tuloverotus ja uusiutuvan energian verotus. Lisäksi otettiin esille sukupolvenvaihdoksen verotus ja parhaillaan käsittelyssä olevat lakimuutokset.
  • Luomuverkoston huomioita: Keskustelua verotuksen haasteista, EU-määräysten vaikutuksesta ja maatalousmaan verotuksesta. Aurinkoenergian verotus ja terveellisyyteen liittyvät verot, kuten makeisvero, puhuttivat osallistujia.
  • Arvonlisäverotus: Keskustelussa nousivat esiin ALV:n mahdollinen alennus ja sen vaikutukset erityisesti luomutuotannolle. Ruoan ALV:n merkitys valtiontaloudelle korostui.
  • Brändäys: Korostettiin luomutuotteiden brändäyksen tärkeyttä. Pohdittiin Suomen kaupan rakennetta ja ehdotettiin uusien jakelukanavien tutkimista.
    
 • Luomuverkoston kokous Simonkadulla 20.10.: 
  • MTK:n ohjesäännön läpikäynti: hallinto-ohjesääntö on hyväksytty ja Jyrki Wallin esitteli sen luomuverkostolle.
  • Luomutilanteen ajankohtaiset asiat & luomubarometri:
   • Palautekyselyn toteutusta tänä vuoden astuneesta CAPista suunnitellaan.
   • MMM-komitea kokoontuu ja voi esittää muutosehdotuksia.
   • Viennin merkitys ja julkiset hankinnat olivat keskustelun keskiössä.
   • Keskustelussa painotettiin myös luomubarometrin selkeyttä ja säännöllistä toteuttamista.
  • Valiokuntaterveiset:
   • Liha: keskustelua emolehmien määrästä ja vasikoiden liikkuvuudesta.
   • Peltokasvi: keskustelua valvonnan aikatauluista ja VIPU:n kuvaushaasteista, esim. kenttää ei ole kaikilla pelloilla.
   • Erikoiskasvit: märkyys ja kuivuus vaikuttaneet sadonkorjuuseen. Osa perunasadosta jäi korjaamatta.
   • SLC: keskustelua satotilanteesta ja maatalousalasta.
 • Seuraava luomuverkoston kokous järjestetään 19.12.2023.
 • Saapuneet lausuntopyynnöt: 
  • Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
 • Maaltavastaajat-podcast
  • Studiossa vieraina Susanna Valtonen & Lumi Drozzin.
 • Julkiset kilpailutukset: 
  • Oulun, Turun ja Huittisten seudun julkiset hankkijat etsivät luomu- ja pientuottajien tuotteita.
   • Oulussa, Turussa ja Huittisissa on käynnistymässä vuoden 2024 elintarvikehankintoja, jotka on suunnattu erityisesti luomu- ja pientuottajille.

    Hankkijat tarvitsevat tietoa tarjolla olevista tuotteista, joten kannustamme olemaan matalalla kynnyksellä suoraan yhteyksissä tilaajaorganisaatioihin ja esittelemään omaa tarjontaa. 

Lisätietoa tulevista hankinnoista saat suoraan tilaajaorganisaatioilta:

 • Oulu: Jaana Palukka: jaana.palukka@monetra.fi, puh. 044 703 1881, Monetra Oy.
 • Turku: Ari Heikkilä, ari.heikkila@kaarea.fi, puh. 050 567 3214, Kaarea.
 •  Huittisten kaupunki: Maija Metsomäki, maija.metsomaki@huittinen.fi, puh. 044 560 4455.

Apua ja neuvontaa julkisiin kilpailutuksiin

 • Hankintaneuvonta - Yrittajat.fi 
 • Katri Sipola @ Monetra
   

  Katrin esittely:

  Olen Katri Sipola ja toimin hankinta-asiantuntijana julkisten hankintojen parissa Monetra Oulu Oy hankintapalveluissa. Vastaan asiakkaidemme hankintasopimusten kilpailutuksista sekä sopimusten hallinnasta hankintalain mukaisesti. Yksi hankintojen perusperiaate on avoin, tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu kaikkia yrityksiä kohtaan. Kuitenkin olen usein elävässä elämässä huomannut, että meitä julkisia hankkijoita pidetään jotenkin pelottavina tyyppeinä, jotka omista norsunluutorneistaan sanelevat asiat, eikä meitä sen vuoksi uskalleta lähestyä.

  Olen pyrkinyt omalta osaltani tuomaan esille sitä, että olemme aivan tavallisia ihmisiä erilaisten tittelien ja julkisorganisaatioiden byrokraattisten kiemuroiden takana. Se norsunluutorni, johon meidät kuvitellaan, on todellisuudessa omallakin kohdalla etätyöpäivinä olohuoneen nurkka, jossa tietokoneen ääressä tätäkin nyt kirjoittelen.

  Meillä julkisella puolella resurssit ovat usein tiukalla, kuten varmasti useilla muillakin nykyisin. Ja kun kädet ovat täynnä töitä, emme ole aina kartalla siitä, keitä te siellä päässä olette ja mitä haasteita yhteistyössä meidän kanssamme kohtaatte.

  Siksi haluaisimme kuulla myös juuri sinun äänesi asian suhteen. Lakiin emme toki voi suoraan vaikuttaa, mutta uskon, että yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla voimme yhdessä tehdä julkisiin hankintoihin osallistumisen helpommaksi teille yrittäjille.

  Vaikka kiire tuntuu välillä olevan päivän sana, uskon rehellisesti, että voimme järjestää yhteistä aikaa ja pysähtyä hetkeksi keskustelemaan yhdessä yhteistyömahdollisuuksista. Joskus voi olla puolin tai toisin avaavaa pelkästään se, että ymmärrämme toistemme toimintaa hieman paremmin ja voimme todeta, että tässä kohtaa yhteistyölle ei ole edellytyksiä.

  Kuitenkin optiot kannattaa pitää avoimena ja kysellä kuulumisia silloin tällöin, jotta asia pysyy mielessä, ja mikäli toiminnassa tapahtuu muutosta, voi valmiista verkostoista olla hyötyä. Ota siis rohkeasti puhelin kouraan ja pirauta meille, jos jokin asia askarruttaa: p. 044 703 1294 Katri.Sipola@monetra.fi

 • Päivitä jäsentietosi ajan tasalle: 

 


Lumi Drozzin

asiantuntija, hevostalous ja luomu

perhevapaan sijainen

+358 40 560 2598

aiheet: luomutuotanto, luomu, uutiskirje