null Vaalihössötyksen jälkeen uuden hallituksen on palattava arkitodellisuuteen

Tiedote – Yrittäminen

Vaalihössötyksen jälkeen uuden hallituksen on palattava arkitodellisuuteen

10.4.2019

Suomea ei pidä jakaa kasvavaan ja tyhjenevään Suomeen. Kasvavat kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan, sanoi MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK Etelä-Savon kevätkokouksessa Pieksämäellä 10.4.

- Tulevan hallituksen on huolehdittava siitä, että biotalouden kehittymisen mahdollisuudet säilyvät tulevaisuudessakin. Luonnonvarojen kestävä käyttö on edelleen sekä Suomen talouden että muun muassa ilmastonmuutokseen vaikuttamisen keskeinen keino.

Sahin mukaan ilmastomuutoskeskustelu on lähtenyt elämään omaa elämäänsä ilman realistista todellisuuspohjaa. Tulevan hallituksen onkin ilmastopolitiikassa keskityttävä kolmeen pääasiaan: kotimaassa fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä, metsien ja peltojen kasvua on vahvistettava hiilensidonnan lisäämiseksi sekä kansainvälisessä politiikassa Suomen on ajettava tiukkaa linjaa päästöjen vähentämiseksi koko maapallolla. Kotimaassa yksi konkreettinen asia on kansallisen biokaasuohjelman aikaansaaminen.

Sahi otti esille myös maatalouden kannattavuuden. - Maatalouden heikon kannattavuuden johdosta uuden hallituksen on huolehdittava, ettei maatalouteen kohdisteta uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita tai heikennetä maatilojen taloudellista asemaa esimerkiksi verotuksen kiristämisellä. Tulevalla hallituskaudella maamme hallituksen on myös huolehdittava EU-neuvotteluissa riittävän rahoituksen varmistamisesta maataloudelle ja maaseudun kehittämiseen. Tähän tukeen on varmistettava myös kansallinen rahoitus, Sahi sanoi.

Maaseudun huonokuntoiset liikenneverkot ovat maaseudun elinkeinojen kehittymisen este. Biotalouden elinkeinojen kehittämiseksi rajallisia väyläverkoston varoja on käytettävä ennemmin olemassa olevan väyläverkoston ylläpitoon kuin uusiin investointeihin.  Uusiin investointihankkeisiin on löydettävä uusia rahoitusmuotoja. 

Perustuslain mukaan yksityinen omistus nauttii laajaa omaisuudensuojaa. Omaisuudensuojaa koetellaan nykysäännöillä esimerkiksi hyvinkin sekavissa kaavoitusmenettelyissä. Siksi uuden hallituksen on huolehdittava jo käynnistettyjen maankäyttö- ja rakennuslain sekä lunastuslain uudistamisen loppuun saattamisesta.

Lisätietoja: MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi puh. 040 080 4496


aiheet: eduskuntavaalit

Suositellut artikkelit

1

04.12.2018

Mahdollisuuksien Suomi

04.12.2018

on kaikille tasa-arvoinen. Maassamme jokaisella pitää olla tasavertaiset mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan, josta saa riittävän toimeentulon, sekä saada palveluita ja koulutusta riippumatta asuinpaikasta....