null MTK:n johtokunta: Vihreä talouskasvu ei synny puita halailemalla ja viemällä rahat tuottajan pussista - Tarvitaan Rural Deal

Tiedote – Metsäpolitiikka

MTK:n johtokunta: Vihreä talouskasvu ei synny puita halailemalla ja viemällä rahat tuottajan pussista - Tarvitaan Rural Deal

11.2.2020

EU:n komission esittelemä vihreä sopimus (Green Deal) tuo mukanaan uusia vaatimuksia maa- ja metsätalouden ilmastopolitiikkaan ja ympäristönsuojeluun samalla kun sekä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistaso että maatalouden rahoitusosuus uhkaavat laskea. MTK:n johtokunta edellyttää, että EU:n on varmistettava vahva maatalousbudjetti. Tämän lisäksi EU:n tulisi valmistella uusi maaseutusopimus (Rural Deal) osaksi vihreää sopimusta. Uuden sopimuksen tulisi tarjota ratkaisuja ja lisärahoitusta maa- ja metsätalouteen sekä niihin pohjautuvan bio- ja kiertotalouden ilmasto- ja ympäristötoimiin sekä uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Rural Dealissä luotaisiin uutta rahoitusinstrumenttia käyttäen eri toimialat kattava polku kehittyvälle ja uudistuvalle, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle maaseudulle, joka tarjoaa myös nuorille hyvän elämän mahdollisuuksia monipuolisissa elinkeinoissa. Rural Dealin osaksi tulee liittää kunnianhimoinen puurakentamisohjelma. 

EU:n vihreä sopimus on oikean suuntainen yritys tiivistää nykyisellään sekavaa ja tehotonta ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. Se ei kuitenkaan huomioi sitä, että Suomen ja koko EU:n maatalous on nykyisellään ajettu umpikujaan kiristyvien vaatimusten ja leikatun rahoituksen pihtiotteessa. Maatalousyrittäjät ovat kaikesta huolimatta sitoutuneet eurooppalaisen maatalouden malliin, jossa tavoitteena on maailman kestävin tapa tuottaa. Suomi on maatalouden vastuullisuudessa EU:n eturivissä. 

 

MTK:n johtokunta korostaa, että mikäli komissio ei huomioi toimissaan riittävää maaseuturahoitusta sekä uusien ilmasto- ja ympäristötoimien sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta maaseudun kannalta, kasvaa riski siitä, että uudistukset ajavat karille. Lähikuukausina on viimeinen tilaisuus korjata EU:n rahoituskehyksessä olevat puutteet. Suomen tekemä puheenjohtamaan esitys viime vuoden lopulla oli oikean suuntainen, mutta riittämätön. Maaseudun kehittämisen resursseja on vahvistettava, ei leikattava.   

 

MTK:n johtokunta on huolestunut siitä, että Brysselin kabineteissa metsiä ei nähdä vihreämmän tulevaisuuden biomoottorina. Metsätalouden menestystarinat löytyvät maista, joissa metsien vahvan kasvun ohella on investoitu puun kasvavaan käyttöön. Kestävästä ja aktiivisesta metsätaloudesta ovat hyötyneet sekä ilmasto että talous. EU:n metsälinjausten kivijalka on rakennettava niistä opeista, joita menestyvät metsämaat ovat soveltaneet. Arvokkainta ja kestävintä varallisuutta ei saa jättää metsäpalojen ja tuhohyönteisten armoille. 

 
Maaseudulla varmistetaan ruokaturva, tuotetaan puuta ja energiaa, sidotaan hiiltä ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Peltojen ja metsien terveyttä on vaalittava joka päivä. Eläinten hyvinvointi ja ruuan turvallisuus varmistetaan maaseudun ammattilaisten voimin. Nämä ihmiset ansaitsevat ihmisarvoisen elintason. 

 

EU:n on pidettävä huoli omasta ruuan tuotannosta ja maataloudestaan. Siinä työkaluna on yhteinen maatalouspolitiikka. Rural Dealiä tarvitaan, koska maaseudun uudet mahdollisuudet ja haasteet on ratkaistava uusin keinoin ja uusin, joustavammin rahoitusmallein. Hiilensidonta, uusiutuvat luonnonvarat ja ympäristön kirjo löytyvät maalta. Hiilineutraali EU ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat utopiaa ilman osaavia ja menestyviä maaseudun ammattilaisia. 


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Suositellut artikkelit

EU-maiden johtajat kokoontuvat nyt perjantaina ja lauantaina Brysseliin päättämään EU:n monivuotisesta budjetista 2021-2027 ja koronakriisin taloudellisia vaikutuksia parantavasta elvytyspaketista....