Takaisin Viljojen ja öljykasvien tuotanto

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Viljojen ja öljykasvien tuotanto

01.09.2023

Suomi on maailman pohjoisin viljaa tuottava maa. Vuonna 2022 käytössä olevaa maatalousmaata oli yhteensä 2,268 milj. hehtaaria. Viljeltyä peltoalaa siitä oli reilut 2,03 miljoonaa hehtaaria ja siitä yli puolet on viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyssä sekä kesantona. 

Eniten viljelty kasvi on ohra

Ohran viljelyala oli vuonna 2022 noin 429 000 hehtaaria. Mallasohraa siitä oli noin 66 500 hehtaaria. Ohraa käytetään rehuksi suoraan tiloilla, mutta myös teollisuuden raaka-aineena rehu-, tärkki- sekä mallasteollisuudessa. Ohraa tuotetaan eniten Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Hämeessä.

Kaura on terveysruokaa

Toiseksi suosituin viljelykasvi on kaura, jota viljeltiin 335 500 hehtaarin alalla. Kaura on vaatimaton kasvi, joten se sopii hyvin viljeltäväksi koko Suomessa. Kauranjalostuskapasiteetti on lisääntynyt vuosi vuodelta kotimaan sekä viennin markkinoita ajatellen.

Kaura sisältää beetaglukaania eli vesiliukoista kuitua. Kauran merkitys vientituotteena on kasvanut koko EU-jäsenyyden ajan. Suomessa onkin erityisosaamista mm. puhdaskauran viljelyyn eli gluteenittoman kauran viljelyyn. Kauraa viljellään eniten Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Suomi on toiseksi suurin kauran viejämaa maailmassa. Vuositasolla kauraa viedään ulkomaille noin 400 000 tonnia. 

Leipäviljoista tärkein on vehnä

Vehnän merkitys viljelykasvina on kohonnut viime vuosien aikana ja sitä viljeltiin 231 000 hehtaarilla vuonna 2022. Suurin ala oli kevätvehnällä 195 000 hehtaaria, loppu oli syysvehnää. Syysvehnän talvehtiminen epäonnistui pahasti ja tämän takia ala on keskimääräistä alemmalla tasolla. Vehnän käyttö on myös yleistynyt rehuteollisuuden puolella. Päätuotantoalueet ovat Varsinais-Suomi ja Uusimaa.

Rukiin suurimmat tuotantoalueet ovat Varsinais-Suomi ja Uusimaa sekä Pohjanmaa.
Rukiin viljelyala on ollut hyvin vaihteleva koko EU-jäsenyyden ajan ja ruista on lähes koko 2000-luvun ajan jouduttu tuomaan. Muutaman viime vuoden ajan rukiin viljelyala on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2022 korjattiin ruista noin 20.000 hehtaarin alalta.

Öljykasvit

Öljykasvien viljelyala on vaihdellut viime vuosien aikana. Vuonna 2022 kevätrypsiä ja -rapsia viljeltiin 41 000 hehtaarilla sekä syysrypsiä ja -rapsia noin. 2 000 hehtaarilla. Rapsia tuotetaan eniten Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, kun taas rypsiä tuotetaan eniten Etelä-Pohjanmaalla. 

Valkuaiskasvit

Valkuaiskasvien, herneen ja härkäpavun viljelyala on ollut nousussa viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 2022 viljeltiin hernettä 34.500 hehtaarilla ja härkäpapua 11 500 hehtaarilla. 

Lisää aiheesta:

  • VYR, Vilja-alan yhteistyöryhmä

 


Max Schulman

asiantuntija, vilja ja öljykasvit

viljat, mallasohra, öljy- ja valkuaiskasvit, gmo, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 20 413 2414

+358 40 825 2112

aiheet: vilja, öljykasvi, ohra, kaura, ruis, vehnä, viljely, tuotantosuunnat, viljelykasvi, rypsi