null Viljelijä, seuraa markkinoita

Uutinen

Viljelijä, seuraa markkinoita

29.9.2020

Viljelijän liiketalous- ja markkinaosaamisella on suuri vaikutus maatilan menestymiseen. Miten osaamistaan voi kehittää? Mistä lähteistä markkinoita voi seurata?

Maatalouden rakennekehityksellä on viime vuosikymmenien aikana ollut selvä suunta, maatilojen määrä vähenee, ja jäljelle jäävien tilojen koko kasvaa. Saman kehityskulun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tilakoon kasvaessa voidaan saavuttaa erilaisia synergiaetuja, mutta tämä vaatii usein merkittäviä pääomainvestointeja. MTK:n ydintyötä onkin myös rahoitusmahdollisuuksien kehittäminen yritystoiminnan investointeihin.

 

Maatilan liiketoiminnan kasvaessa on viljelijän liiketalous-, ja markkinaosaamisella sekä hintaneuvottelutaidoilla entistä suurempi rooli maatilan menestyksen yhtenä tekijänä. Myös markkinat itsessään ovat muuttuneet huomattavasti markkinavetoisempaan suuntaan, missä kysyntä ja tarjonta ohjaavat markkinoita.

Miten seurata markkinoita ja kasvattaa markkinaosaamistaan?

Oma aktiivisuus ja oikeat lähteet ovat avainasemassa paremman markkinaymmärryksen saavuttamisessa. Maataloustuotteiden markkinoiden ollessa globaalit tulisi markkinoitakin seurata globaalilla tai ainakin EU-tasolla. Kotimaisten markkinoiden seuraaminen on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta viljelijä voi luoda oikeanlaisen kuvan kotimaan kysynnästä ja tarjonnasta.

 

Hyviä lähteitä markkinoiden seurannalle ovat esimerkiksi MTK:n koostamat markkinaseurannat, jotka löytyvät kirjautumalla MTK:n nettisivuille. Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR kerää myös nettisivuilleen ajankohtaista päivitettyä markkinatietoa, mistä selviää esimerkiksi viljan koti- ja ulkomaiden markkinahinnat sekä viljataseet. EU-komission maatalousosasto DG AGRI kerää nettisivuilleen ajankohtaista tietoa markkinoista ja koostaa niistä helposti ja tiiviisti luettavissa olevia koosteita eri maataloustuotteiden markkinahinnoista.

- EU-komission maatalousosaston nettisivuilta löytyy myös paljon muuta viljelijälle hyödyllistä tietoa, ja siihen kannattaa tutustua, toteaa MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.

 

Yksi tekijä menestyvän maatilan reseptissä on suunnitelmallisuus. Sellaista kasvia kannattaa viljellä, jolle löytyy kysyntää. Sopimusviljely on yksi hyvä keino viljelijälle varmistaa, että sadolle on olemassa todellinen kysyntä. Oma aktiivisuus, tieto oman tilan kulurakenteesta ja olosuhteista sekä huolellisuus viljelysopimusta tehdessä ovat keskeisiä asioita hyvän tasapainon saavuttamisessa.

- Viljelijän tulee kriittisesti arvioida omaa maatilaansa ja esimerkiksi määrittää, paljonko maksaa viljellä yksi tonni tiettyä kasvia. Tämä helpottaa myös oman maataloustuotteen hintapisteen määrittämistä. Viljelysopimusta laatiessa tulee kauppakumppanin kanssa selvittää yksilöllisesti tilalle paras hinnoittelumalli, muistuttaa Max Schulman.

- Oman tilan kriittisen arvioinnin yhteydessä on tärkeä huomioida myös tuotteen kuljetuskustannukset, jotta voidaan tehdä oman tilan kannalta tehokkaimpia ratkaisuja.

 

Etenkin kasvinviljelyssä laatuun vaikuttaa merkittävästi vallitseva säätila. Säätilaa onkin hyvä seurata omaa aluettaan laajemmin median tai esimerkiksi ilmatieteenlaitoksen nettisivujen avulla. Kansainvälisen viljaneuvosto IGC:n nettisivuilta löytyy myös kattavaa tietoa esimerkiksi globaaleista viljamarkkinoiden satomääristä ja kysynnästä. Satomäärät ja esimerkiksi säätilat heijastuvat suoraan markkinahintoihin.

 

Myös sosiaalisen median kautta voi saada paljon tietoa maatalousmarkkinoista. Etenkin Twitterissä on lukuisia aktiivisia analyytikkoja, ja myös LinkedIn-palvelu voi olla tutustumisen arvoinen.

Työkalu viljakaupan markkinoiden seurantaan ja kaupantekoon

Yksi hyvä työkalu viljakaupan markkinoiden seurantaan ja kaupantekoon on Viljatori-palvelu. Viljatori.fi on MTK:n, SLC:n, Atrian, HK Scanin, Agroxin, Raision ja Valion yhdessä rakentama, kaikille avoin viljan kauppapaikka. Viljelijät voivat myydä satonsa haluamissaan erissä helposti ja näppärästi sekä seurata markkinoiden hintavaihteluja.

Viljatorin avulla on mahdollista tavoittaa monta ostajaa yhdellä kertaa, mikä mahdollistaa tehokkaan markkinahinnan tarkastelun. Myös pienten viljaerien tai erikoiserien myynti helpottuu, kun ostajia on helppo kontaktoida. Palvelussa voi määritellä myytävän sadon laadun, ja eri laaduille voi löytyä eri laatuvaatimuksia kaipaavia ostajia. Kaupankäynti tapahtuu suoraan nettisivustolla ilman välikäsiä.

Kauppojen ja hintojen seuranta helpottuu, kun kaikki tapahtuu sähköisesti ja kootusti yhdessä paikassa. Kaupankäynnin läpinäkyvyys lisääntyy, kun hintatiedot markkinatilanteesta ja toteutuneista kaupoista löytyvät samasta paikasta.

Teksti: Emilia Biskop

Julkaistu MTK:n jäsenlehti Mainiossa 3/2020aiheet: viljamarkkinat

Suositellut artikkelit

Viljatori.fi -verkkopalvelussa on myyty ensimmäiset viljaerät, joissa on mukana tieto erän hiilijalanjäljestä. Kaupan yhteydessä ostaja sai tiedon, kuinka paljon kyseisen viljaerän tuottaminen on...