Takaisin MTK VM:n budjettiesityksestä: Paljon puhetta, vähän villoja - Maa- ja metsätalouden ilmastokannusteet puuttuvat 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK VM:n budjettiesityksestä: Paljon puhetta, vähän villoja - Maa- ja metsätalouden ilmastokannusteet puuttuvat 

13.08.2021

Hiiltä sitovien maa- ja metsätalouden toimijoiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä on puhuttu paljon. Sanat kumisevat tyhjyyttään, mikäli valtio ei ole lisäämässä kannustimia ilmastoviisaan maatalouden edistämiseksi ja metsien kasvun vauhdittamiseksi. Kannustimet ilmastotoimiin jäivät puuttumaan. VM:n budjettiesityksessä ei oteta kantaa mihin hallituksen päättämät 100-150 miljoonan veronkorotukset kohdistetaan. MTK lähettää vahvan viestin hallituksen budjettiriiheen: maatalous ei kestä lisäkustannuksia euroakaan, ei suoria, välillisiä tai hallinnollisia. Ei euroakaan, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa. 

Viime aikoina on puhuttu maatalouden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastotoimet saadaan liikkeelle oikeilla kannustimilla. VM:n budjettiesityksestä ne puuttuivat. Toimenpiteitä voidaan tehdä ripeästi, jos hallitus kykenee suuntaamaan kannustimet oikein. Esimerkiksi maatalouden ilmastotiekartan toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3-5 miljardia vuosille 2021-2050. Toimenpiteinä muun muassa pellon kasvukuntoa parantavat toimet, perusparannukset, heikoimpien lohkojen metsitykset ja teknologian hyödyntäminen. 

Heikentynyt markkinatilanne ja kohonneet tuotantopanosten kustannukset sekä huono satovuosi ovat lisänneet tuottajien ahdinkoa. Hallituksen ei pidä tilannetta enää pahentaa leikkauksin, vaan tuoda ratkaisuja, jotka ovat myös käytännössä mahdollisia toteuttaa.

-    Luonnonvara-alojen koulutukseen ja tutkimukseen pitää panostaa lisää, jotta ala voi kehittyä pitkäjänteisesti. Kokonaisrahoitusta on leikattu viime vuosien aikana ja suunnan on viimeistään nyt muututtava, sanoo Marttila.

Suomalainen metsätalous on kestävää kaikilla mittareilla. MTK peräänkuuluttaa voimakkaita investointeja metsien kasvuun ja kasvun mahdollisuuden hyödyntämiseen. Ne ovat iso osa ilmastokriisin ratkaisua, ja Suomen tulee panostaa ilmastokestävän metsätalouden edistämiseen. Fossiilitaloudesta tulee siirtyä bio-kiertotalouteen.  Uudet - fossiilisia tuotteita korvaavat - biopohjaiset tuotteet ovat lisääntyvän puurakentamisen rinnalla keskeisiä. Biotalouden edistämisen määrärahoista ei tule leikata. 

MTK huomauttaa myös, että ilmastokestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii huomattavasti nykyistä suurempia panostuksia liikenneverkkojen kuntoon. Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisääminen vaatii logistiikan sujuvuutta pienimmältä metsätieltä vientisatamaan saakka. 

Myönteistä on, että yksityistieavustusten määrä on tarkoitus säilyttää nykyisellä tasolla 30 miljoonassa eurossa. Yksityistieverkolla on ratkaisevan tärkeä merkitys taajamien ulkopuoliselle asutukselle ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvalle biotaloudelle.

Maa- ja metsätalouden ilmastotiekartat on laadittu. Ne antavat tämänhetkisellä tiedolla parhaimman käsityksen tarvittavista toimenpiteistä ainoilla sektoreilla, joilla on mahdollisuus hiilensidontaan ylipäätään.
 
Positiivinen puoli esityksessä on se, että se ei ole lopullinen. Hallituksella on näytön paikka rakentaa varsinaisessa riihessä maaseutuelinkeinoille positiivisempia kasvunäkymiä. Valmiutta elinkeinoilla on. 

 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207