Tietoa henkilöstöstämme
​​​​​​​

Meillä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa työskentelee yhteensä n. 90 toimihenkilöä. MTK:n työsuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia (toistaiseksi voimassa olevia). Määräaikaisia työsuhteita käytämme projektitöissä, mahdollisissa sijaisuuksissa (esim. perhevapaat) ja työharjoitteluissa.

Henkilöstömme määrä on pysynyt viime vuosina samansuuruisena ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Keskimääräinen palvelusaika meillä on 10 vuotta, ja keski-ikä 47 vuotta. Naisia ja miehiä työskentelee suurin piirtein saman verran; naisten osuus henkilökunnasta on 51 % ja miesten 49 %.

Panostamme monipuolisesti henkilöstömme työkykyyn ja työhyvinvointiin tarjoamalla muun muassa laajat työterveyshuollon palvelut. Tuemme myös henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä lounasruokailua. Lisäksi järjestämme säännöllisesti erilaisia virkistystilaisuuksia ja TYKY-päiviä.

Huolehdimme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä järjestämällä räätälöityä sisäistä ja ulkoista koulutusta MTK:n toimintasuunnitelman painopistealueiden ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden perusteella.

Työn ja perhe-elämän tasapainottamista edistämme mm. liukuvan työajan ja etätyöjärjestelyjen avulla. Pyrimme myös tekemään erilaisia työ- ja vapaa-aikaan liittyviä järjestelyjä henkilöstömme elämäntilanteet ja toiveet huomioiden, kuten esim. osa-aikatyö, perhevapaat, opinto- ja vuorotteluvapaat.

Avoimet työpaikat

Katso avoimet paikkamme sähköisestä rekrytointipalvelusta, jonka kautta voit jättää hakemuksesi.