BRANCHES on biotalouden tiedonvälityshanke 

BRANCHES on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on välittää biotalousalan tutkimustietoa käytännön toimijoille. Tutkimus metsä- ja maatalouden biomassoista on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tietoa on syntynyt valtavasti. Merkittävä osa arvokkaasta tiedosta on kuitenkin vaarassa jäädä hyödyntämättä, koska tieto ei välity raaka-aineiden toimittajille, eli viljelijöille, metsänomistajille, yrittäjille ja muille biotalousalan toimijoille. 

Hankkeen tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden teknologioiden käyttöönottoa, lisätä biomassan käyttöä ja luoda innovatiivisia alueellisia liiketoimintamahdollisuuksia. Tietoa välitetään erilaisten tapahtumien, työpajojen ja esittelypäivien avulla. Lisäksi osallistujat saavat tiivistelmiä hankkeessa kerätyistä hyvistä käytännöistä ja kuvauksia liiketoimintamalleista. 

Hankkeessa on mukana viisi eri maata: Suomi, Espanja, Italia, Saksa ja Puola, yhteensä mukana on 12 eri organisaatiota. Hankemaiden lisäksi on viisi kumppanimaata, joiden kanssa tiedonvaihtoa tehdään erityisesti. Suomesta hankkeessa ovat mukana hanketta koordinoiva Luonnonvarakeskus, VTT ja MTK.  

 

MTK on järjestänyt hankkeessa kolme tilaisuutta: 

Pohjois-Suomen biotalouden tulevaisuus -työpajaseminaari 26.4.2022 

Keväällä 2022 järjestetyn seminaarin tavoitteena oli keskittyä metsäbiotalouden nykytilaan ja tulevaisuuteen Pohjois-Suomessa. Seminaarissa oli mukana asiantuntijaesityksiä sekä paneelikeskustelu. Tilaisuuden pohjalta tehtiin SWOT-analyysi, jossa tunnistettiin alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Metsäbiotalouden edistäminen Pohjois-Suomessa -työpajaseminaari 14.3.2023 

Vuoden 2023 seminaari oli jatkoseminaari edellisen vuoden vastaavalla. Vuonna 2023  tavoitteena oli luoda konkreettisia suunnitelmia Pohjois-Suomen metsäbiotalouden potentiaalin hyödyntämiseksi ja mahdollisten uhkien välttämiseksi. Seminaarissa oli mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu aluekehityksen ajankohtaisista aiheista; kärkiteemana eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen. 

Nurmesta bisnestä kasvitilalle -webinaari 22.3.2023 

Neljän hankkeen yhteistyönä järjestetyn nurmiwebinaarin tavoite oli levittää tietoa nurmituotannon mahdollisuuksista erityisesti kasvinviljelytiloille. Tilaisuus toi monipuolisesti esiin eri ansaintamalleja ja hyötyjä, joita tiloille on nurmituotannosta. Mukana oli myös kaksi erilaista nurmituotantoa hyödyntävää yritystä kertomassa liiketoiminnastaan. Tarkempia lisätietoja tilaisuudesta löytyy täältä. Mikäli olet kiinnostunut seminaaritallenteesta, ole yhteydessä nora.berglund(at)mtk.fi 

Hankkeen päätösseminaari 29.11. ’’Biotalouden uudet ratkaisut: Miten parhaat käytänteet hyödynnetään?’’

MTK isännöi hankkeen päätösseminaarin keskiviikkona 29.11.2023. Tilaisuus järjestettiin hybriditilaisuutena MTK:n kokoustiloissa Helsingissä Simonkadulla sekä etäyhteyksin. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja MTK:n asiantuntijoiden lisäksi hanketta koordinoineelta Luonnonvarakeskukselta sekä kolmannelta kansalliselta hankepartnerilta VTT:ltä. Lisäksi esityksen pitivät myös Valio, Reformet Oy, DataSpace Europe ja Maa- ja metsätalousministeriö. Tilaisuudesta lisää täältä.

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE, KiertoaSuomesta.fi, kiertotalous, biopohjaiset sivu- ja jätevirrat

+358 50 577 3827

Liity verkostoon
Liity mukaan BRANCHES-hankkeen verkostoon täältä pysyäksesi ajan tasalla projektin tilaisuuksista ja uusista tuotoksista.