Takaisin BRANCHES-hankkeessa otettiin harppauksia biomassojen käytön ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi

Uutinen – Metsätalous ja metsänomistaminen

BRANCHES-hankkeessa otettiin harppauksia biomassojen käytön ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi

01.12.2023

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK on ollut partnerina kansainvälisessä BRANCHES-hankkeessa. Tiedonvälityshankkeen tavoitteena on ollut kiertotalouteen ja biomassojen hyödyntämiseen liittyvien innovaatioiden ja uusien käytänteiden välittäminen maa- ja metsätalouden käytännön toimijoille. Hanke käynnistyi vuoden 2021 alusta ja päätösseminaaria pidettiin 29. marraskuuta Helsingissä.

BRANCHES-hankkeen päätösseminaarissa kommenttipuheenvuoron piti maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Erno Järvinen.
BRANCHES-hankkeen päätösseminaarissa kommenttipuheenvuoron piti maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Erno Järvinen.

Kolmevuotisen BRANCHES-hankkeen päätösseminaarissa koottiin kattavasti yhteen erilaisia biotalousalan uusia innovaatioita maa- ja metsätalouden piiristä. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja MTK:n asiantuntijoiden lisäksi hanketta koordinoineelta Luonnonvarakeskukselta sekä kolmannelta kansalliselta hankepartnerilta VTT:ltä. Hankkeeseen osallistuneista toimijoista esityksen pitivät myös Valio, Reformet Oy, DataSpace Europe ja Maa- ja metsätalousministeriö.

Tilaisuuden kansallinen järjestelyvastuu oli MTK:lla. MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola toimi tilaisuuden puheenjohtajana.

”BRANCHES on ollut merkittävä ponnistus saada tutkimustietoa välitettyä käytännön toimijoille. Verkkosivuille kerätty tietopankki on erinomainen lähde niin viljelijöille kuin metsänomistajillekin oman liiketoiminnan kehittämistä ajatellen. Myös seminaarit, erityisesti Pohjois-Suomen metsäbiotalouteen keskittyen ovat olleet tärkeitä mahdollisuuksia eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisen edistämisessä”, taustoittavat hankkeessa MTK:n osalta järjestelyvastuussa olleet projektipäällikkö Kalle Karttunen ja projektityöntekijä Nora Berglund.

Maa- ja metsätalouden toimijoilla on mahdollisuus edistää kotimaista biokiertotaloutta merkittävästi. Onnistuakseen käytännössä, on tieteellisten tutkimusten popularisointi välttämätöntä. Hanke on noteerattu vahvasti myös ministeriötasolla. Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Erno Järvinen korosti kommenttipuheenvuorossaan, että hanke on edistänyt kattavasti Suomen metsästrategiaa.

”BRANCHES-hanke on lisännyt tietoisuutta biotalouden parhaista käytänteistä toteuttamalla tiivistelmiä tutkimustiedosta ja toimivista ratkaisuista sekä järjestämällä useita työpajoja ja tapahtumia. Tutkimuksia toteutetaan paljon, mutta ratkaisuiden vieminen ymmärrettävässä muodossa käytäntöön jää usein vaillinaiseksi. Tiedonvälityshankkeilla on tärkeä rooli biotalouden ratkaisuiden edistämiseksi”, Karttunen ja Berglund kertovat.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät hankkeen sivuilta: www.branches.fi.Nora Berglund

hanketyöntekijä

TREASoURcE ja BRANCHES -hankkeet

+358 50 577 3827

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

aiheet: biomassa, branches