Maanvuokrasopimus ja muut sopimusmallit MTK:n jäsenille

Tällä sivulla on kootusti pellonvuokrasopimus (maanvuokrasopimus), turvesuon vuokrasopimus, johtoaluesopimus, suositus sähköjohtojen vierimetsien hoidosta, sopimus voimajohtoalueiden ennakkohaltuunotto, yksityistien käyttömaksu, maahan kaivettavien johtojen suositussopimus, salaojatsuunnitelman sopimusmalli, tuulivoimalan maanvuokrasopimus, virkistysarvokauppasopimus, ulkoilureittien perustamisen mallisopimus, geopark-alueiden sopimusmalli, hevosreittien suositussopimus, metsästysvuokrasopimus sekä puolustusvoimien tarpeen ja sopimusmallit.

Jäsenille

MTK:n jäsenille on koottu sopimusmalleja ja eri alojen yleisiä sopimusehtoja. Niiden avulla toivomme auttavamme jäsenistöä parantamaan oman maatilan tai maaseutuyrityksen toimintaa erilaisissa sopimustilanteissa ja vähentämään sopimuksiin liittyviä erimielisyystilanteita.