Uusiutuvan energian käytön edistäminen

Tavoiteenamme on, että uusiutuvan energian lisäystavoitteet toteutuvat ja tuovat maaseudulle työtä ja tuloja. Luomme toimintaedellytyksiä bioenergian hajautetulle tuotanto- ja jakeluketjulle. Edistämme myös kumppanuuksia valtakunnallisesti merkittävien energiatoimijoiden kanssa.