Toimintopainikkeet

Puuenergiaa metsistä

Suomessa valta osa uusiutuvasta energiasta tulee metsästä ja metsässä on myös ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian lisäämispotentiaali. Kotimaisen puun käyttö on ilmastoteko. MTK:n tavoitteena on metsähakkeen ja muiden puupolttoaineiden käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on mahdollista metsähakkeen korjuuta tehostamalla ja metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttöä lisäämällä.

Energiapuun käytön lisääminen ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia, sillä kyse on eri puutavaralajeista. MTK kannustaa puun jalostusarvon mukaiseen hyödyntämiseen puumarkkinoilla. Metsien kasvukunnosta, ravinnetasapainosta ja vesistöistä huolehtiminen on energiapuun korjuuta lisättäessä vielä entistäkin tärkeämpää.

Öljyn korvaaminen lämmityksessä pelleteillä, klapeilla, hakkeella tai maalämmöllä vuoteen 2020 mennessä saa aikaan 400 miljoonan euron vuosimarkkinat ja uutta työtä bioenergia-alan yrittäjille.

Pilkekauppiaita on Suomessa noin 2 000. Liikevaihtoa ala kerää arviolta yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Harvalle pilkekauppa on kuitenkaan päätoimista, sillä pilkekaupan osuus yrittäjien liikevaihdosta on alle viidesosa. Kotitaloudet käyttävät vuosittain n. 6 miljoonaa kiintokuutiota puuta polttopuuna.


Lisää aiheesta

Puukaupan hintatiedot

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 19.6.2012