Yrittäjäneuvonta ja toimintaohjeita tiloille

Yrittäjäjäseniä tuetaan myös neuvonnan kautta


MTK:n strategisena tavoitteena on tukea yrittäjäjäseniään ammatinharjoittamisessa. Osallistumme suomalaisen hallinnon kehittämiseen ja valvomme myös maaseudun yrittäjyyden etuja.

Yrittäjyys on tärkeä MTK:n arvo. MTK toimii siten, että laadukas ja edullinen yritysneuvonta on maaseudulla saatavilla. Jäsenetuina MTK tarjoaa tietoa ja neuvontaa työnantaja-asioissa ja lakiasioissa.

Ajankohtaista tietoa työehtosopimuksista, palkkaus- ja muista työnantaja-asioista saa Maaseudun Työnantajaliiton verkkopalvelusta. Palvelu on tarkoitettu MTK:n jäsenille.

MTK, maataloustuottajien liitot ja metsänomistajien liitot ovat solmineet asianajotoimistojen kanssa yhteistyösopimuksia, joissa jäsenedut vaihtelevat. Lue lisää asianajajarenkaan palveluista ja tarkasta oman alueesi palvelut.

Lisää aiheesta:

rahoitus

 

Rahoitus

Investoinnit vaativat rahoitusta


MTK:n ydintyötä on yrittäjien rahoitusmahdollisuuksien kehittäminen yritystoiminnan investointeihin ja kehittämiseen. Pääosaa maaseudun yritysten tuesta ja rahoituksesta on tullut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta, mutta yhä enemmän myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan rahoitus sopii maaseudun yrittäjille.

Tulevissa maakunnissa yrittäjät saavat entistä kootummin apua oman maakuntansa kautta. Tukirahoituksen lisäksi esimerkiksi Euroopan investointiohjelmasta  löytyy maaseudun yrityksille sopivia työkaluja.

Lisäksi pohdinnassa ovat täysin uudet yritystoiminnan rahoitusmuodot. Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020 on keskinen yrittäjyyden edistämisen työkalu. Maaseutuviraston (Mavi) sivuilta saa kootusti tietoa yritystuista. Lisäksi maaseudun yritystukiin on helppo tutustua mahdollisuuksienmaa.fi sivuilla.  

Lisätietoja ja hakulomakkeet:

Verotus

Maaseutuyrittäjää tuetaan veroasioissa

Veropolitiikalla voidaan tukea ja edistää pienten maaseutuyritysten kilpailukykyä, kasvua ja kannattavuutta.

MTK korostaa, että verosäännöksillä ja niiden soveltamisella on kohdeltava yrityksiä oikeudenmukaisesti ja alueesta tai toimialasta riippumatta tasavertaisesti. Sama koskee yritystoimintaan liittyviä julkisia maksuja.

Maaseutuyritysten verotus on pääosin maatalouden verolain (MVL) mukaista. Osaa liiketoiminnasta voidaan verottaa myös elinkeinoverolain (EVL) mukaisesti.

MTK tarjoaa jäsenilleen myös veropuhelinpalvelun, joka neuvoo verotukseen liittyvissä kysymyksissä.


Yrittäjä työnantajana

Maaseudun pk-yritykset ovat maamme kehityksen perusta

Suomesta 95 % on maaseutua. Suomen noin 300 000 pk-yrityksestä valtaosa toimii maaseudulla hyödyntäen maaseudun resursseja ja voimavaroja. Uudet työpaikat ovat Suomessa syntyneet jo pitkään ennen kaikkea pk-yrityksiin. Kaikista yrityksistä, maatalous mukaan lukien, toimii maaseutualueilla yli 40 prosenttia. Pienyrityksissä on satoja tuhansia työpaikkoja ja perusta koko Suomen biotalouden kasvulle.

Yritysten monialaisuus on maaseudulla tyypillistä. Suuri osa tiloista harjoittaa perusmaatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Maatilojen yritystoiminta hyödyntää usein olemassa olevia resursseja, kuten maatalouteen tarvittavia koneita ja rakennuksia. Lisäksi maatilojen yritystoiminta tukee monien muiden yritysten toimintamahdollisuuksia. Yhteistyö toimii myös päinvastoin, maaseudun muu yritystoiminta edistää myös maatilojen toimintaedellytyksiä.

Yrittäjyys kasvaa maasta. Maatalouden tuotteiden hyödyntäminen tuoreena - tai jalostaminen kotimaassa - tuo kuluttajille turvallista lähiruokaa ja samalla työpaikkoja koko elintarvikeketjuun. Bioenergia, kiertotalous, hyvinvointipalvelut ja matkailu tuovat maaseudulle tärkeää yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Maaseudulla syntyy innovaatioita, joilla hoidetaan myös yhteiskunnan monipuolisia tehtäviä. Hyvinvointivaikutukset ja matkailumahdollisuudet ovat suuria. Lisäksi bioenergian hyödyntäminen voi synnyttää tuhansia yrityksiä biokaasun tuotannosta hakelämpöön ja aurinkoenergiaan.

Maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä on jatkuvasti kehitettävä ja toimintamahdollisuudet turvattava. Rahoituksen saaminen on edellytys toiminnan laajentamiselle. Työllistämispotentiaalia on paljon, kunhan työllistämiskynnystä, kustannuksia ja sääntelyä madalletaan sekä huolehditaan osaavan työvoiman kouluttamisesta.

Maaseudun yrittäjyyden edistäminen tarvitsee myös maaseudulta saatavia palveluja. Keskittämispolitiikan asemasta tulee kehittää monipuolisia tapoja tuottaa julkisia ja yksityisiä palveluita. Maaseudulla on tekemätöntä työtä ja tekevälle työtä. MTK:ssa  maaseudun yrittäjyyden ja elinkeinojen edistäminen kuuluu jokaisen toimi- ja luottamushenkilön vastuulle.