Takaisin Ihmisen kokoiset asiat on ratkaistava lähellä ihmistä - MTK:n linjaukset valtion aluehallintouudistukseen 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Ihmisen kokoiset asiat on ratkaistava lähellä ihmistä - MTK:n linjaukset valtion aluehallintouudistukseen 

23.11.2023

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan mittavaa aluehallinnon uudistusta. Sen keskiössä ovat uuden luvituksesta vastaavan viranomaisen sekä alueellisten elinvoimakeskusten perustaminen. Sekä lupaviranomaisen että elinvoimakeskusten osalta MTK edellyttää hallinnon läheisyysperiaatteen vahvistamista – ihmisen kokoiset asiat on ratkaistava lähellä ihmistä, MTK:n johtokunta painottaa.

Julkiset palvelut on uusittava koko maassa siten, että edellytykset elämiseen, työn tekemiseen ja yrittämiseen vahvistuvat, MTK katsoo. Hajautettu yhteiskunta- ja hallintorakenne ovat Suomen vahvuus sekä talouden että turvallisuuden kannalta. MTK muistuttaa, että alueiden erilaisuus on hallintoa uudistettaessa otettava huomioon.

Valtion läsnäolo alueilla nähdään ennen kaikkea palvelujen ja viranomaistoiminnan saatavuutena. Valtion palvelut vahvistavat alueiden elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Valtion virastot on koottava yhteen kullekin alueelle vahvoiksi toimijoiksi, joilla on sekä valtakunnalliset yhteiset pelisäännöt, kulttuuri ja toimintatavat että alueilla toimivaltaiset, monialaiset virastot.

Lupaviranomainen voidaan perustaa hallitusohjelman mukaisesti, mikäli 

 • -”yhden luukun” lähipalvelut toteutetaan asiakkaiden lähtökohdista 
 • toimivat viranomaispalvelut sekä aktiivinen elinvoiman edistäminen kattavat koko maan
 • hallinnon yhdenvertaiset tulkinnat kattavat koko maan 
 • viranomaisten väliset valitukset estetään 

Elinvoimakeskukset voidaan perustaa hallitusohjelman mukaisesti, mikäli 

 • keskuksista tulee vahvoja ja aidosti monialaisia 
 • maakuntien ja kuntien tehtäviä ei muuteta
 • maakunnallinen näkyvyys, vaikuttavuus ja yhteistyö turvataan uudistuksessa  
 • hallinnonalojen välinen siiloutuminen pystytään aidosti estämään  
 • asiakasnäkökulma, vaikuttavuus ja aikaansaavuus ohjaavat uudistusta 
 • alueellinen elinvoima ohjaa viraston toimintaa
 • rahoituksessa keskitytään koordinaation vahvistamiseen
 • aluekehitysrahoituksen nykymalli turvataan.

Johtamisjärjestelmässä molemmissa virastoissa näkyy alueellinen läsnäolo sekä yhteistyö 

Muuta huomioitavaa uudistuksessa 

- uudistuksessa varmistetaan resurssit sille, että viljelijätukien ja maaseudun kehittämisen tukien hallinnointi paranee nykyisestä 

- maaseutuhallinto säilyy kuntien tehtävänä ja YTA-alueita kehitetään tästä prosessista irrallaan. 

Maaseutupalveluilla on hyvä alue- ja paikallistuntemus, kyseessä on matalan kynnyksen viranomainen, jonka merkitys on tärkeä tukijärjestelmän seurannan toteutumisessa. Maaseudun kehittämistehtävissä maaseutuhallinto on oleellinen linkki viljelijöiden suuntaan, ja sen henkilövalinnat tulevat kuntien kautta. Kokonaisuus on nykyisellään erittäin toimiva.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät on uudistuksessa säilytettävä nykyisellään ja YTA-alueita kehitetään tästä prosessista irrallaan.


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Leena Kristeri

elinvoimajohtaja

+358 40 507 4088