Takaisin MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta sai Brysselissä lämpimän vastaanoton

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta sai Brysselissä lämpimän vastaanoton

05.04.2024

Helmikuussa julkaistu tiekartta on ainutlaatuinen myös Euroopan mittakaavassa. 2. huhtikuuta järjestetyssä tilaisuudessa esille nousivat erityisesti vapaaehtoisten ja markkinaperusteisten keinojen kuten luontoarvomarkkinoiden ja eri organisaatioiden yhteistyön merkitys Euroopan laajuiselle luonnon monimuotoisuustyölle.  

Kuvassa vasemmalta oikealle: Anna-Rosa Asikainen, Rikard Korkman, Juha Marttila ja Hanna Leiponen-Syyrakki
Kuvassa vasemmalta oikealle: Anna-Rosa Asikainen, Rikard Korkman, Juha Marttila ja Hanna Leiponen-Syyrakki

”Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on ollut maa- ja metsätaloudessa mukana aina. Näitä elinkeinoja ei voi harjoittaa, jos luonnosta ei pidetä huolta. Tiekartta on yksi monista askeleista matkalla luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi.  

Helmikuussa julkaistu tiekarttatyö on monella tapaa poikkeuksellinen. Tiekartalla on laaja tieteellinen pohja, minkä lisäksi järjestöt ovat tietoon perustuen asettaneet konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Tiekartan tarkoituksena onkin tuoda luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen yhä vahvemmin esiin järjestötoiminnassa sekä käytännön maa- ja metsätaloudessa.  

”Erityisesti täällä Brysselissä on tärkeää muistaa, että yksi ja sama ratkaisu ei sovi kaikille. Luonnon monimuotoisuutta parannettaessa toimien paikallisuus korostuu. Politiikkaprosesseissa eli esimerkiksi lainsäädäntöä tehtäessä paikallisten ratkaisujen ensisijaisuus olisi hyvä huomioida”, Marttila korosti MTK:n Brysselin toimistolle saapuneille vieraille. 

Tiekartan sisältöä vieraille avasivat metsätalouden osalta MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen ja maatalouden osalta SLC:n asiamies Rikard Korkman

Tiekartan perusteellinen tieteellinen pohja on suomalaisten tutkimuslaitosten koostama. Vaikka tiekartta keskittyy suomalaiseen maa- ja metsätalouteen, koskevat monet teemat koko Eurooppaa.  

MTK ja SLC ovat edelläkävijöitä oma-aloitteissa maa- ja metsätalouden ympäristötyössä, sillä ohjelmia ja tiekarttoja on julkaistu useampia. Tiekartta ja jäsenkyselyn osoittama tuottajien motivaatio vastuullista ja kestävää maa- ja metsätaloutta kohtaan ovat järjestöjen mukaan selkeä osoitus komissiolle ja poliittisille päättäjille siitä, että vapaaehtoisuuteen, tietoon ja taloudellisiin kannusteisiin perustuvat keinot toimivat. Sektoreiden itse kertoma viesti ja ratkaisuehdotukset on syytä kuulla. 

”MTK:n ja SLC:n tiekartta toivottavasti osoittaa epäilijöillekin sen, että tuottajat ovat Suomessa hyvin motivoituneita, kunhan heille luodaan sopivat edellytykset ympäristönkin kannalta hyvään toimintaan. Kannattava maa- ja metsätalous sekä luonnon huomiointi on pystyttävä yhdistämään. Tiekartta antaa suuntaviivoja myös EU-tason politiikkaan, kuten uuden CAP:n suunnitteluun”, MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen kommentoi.  

 

Tiekartta keräsi kiitosta komissiolta 


Komission kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa piti Ricard Ramon I Sumoy maatalouden ja maaseudun kehittämisen (DG AGRI) pääosastolta. Sumoy piti tiekartan oma-aloitteisuutta ja tiedepohjaisuutta arvokkaana ja tervetulleena. 

”Maa- ja metsätaloussektorilta tuleville aloitteille ja monimuotoisuustyölle on tarvetta nykyisessä toimintaympäristössä. Tiekartta osoittaa selkeästi, miten vastuullinen maa- ja metsätalous sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen voidaan yhdistää”, Sumoy kiitteli.  

Puheenvuoronsa aikana Sumoy nosti tiekartasta esille kolme isoa teemaa, joita olivat tuottaja- ja sektorilähtöinen tiekarttaprosessi itsessään, käytännön toimeenpanon edellyttämien seikkojen kuten kannattavuuden huomiointi sekä tarve löytää sopiva politiikka- ja ohjauskeinokokonaisuus. Lisäksi tiekartan viestit mm. vapaaehtoisuuden ensisijaisuudesta ja markkinoilta saatavasta rahoituksesta puhuttelivat. 

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Euroopan toimiston ohjelmajohtaja Alberto Arroyo Schnell nosti puheenvuorossaan erityisesti esille eri toimijoiden välisen yhteistyön.  

”Narratiivi maa- ja metsätalouden sekä ympäristöasioiden keskinäisestä vastakkainasettelusta tulisi muuttaa. Maa- ja metsätalous voivat tukea luonnon monimuotoisuutta, ja se on myös maa- ja metsätalouden etu”, Schnell korosti. 

Tilaisuuden lopuksi lyhyen puheenvuoron piti myös LKÖ:n Brysselin toimiston johtaja Matthias Gröger. Itävaltalainen sisarjärjestö näkisi tiekarttatyölle tarvetta myös Keski-Euroopassa. 

”Viestitin heti kollegoilleni, että tarvitsemme vastaavanlaisen tiekartan.” 

 

Materiaalit:  


Luonnon monimuotoisuus MTK:n nettisivuilla  

The Biodiversity Road Map brochure in English:   

The excerpt from the Road Map ‘MTK’s and SLC’s Biodiversity Road Map: Mission, Goals and Measures’ 

The whole Biodiversity Road Map (in Finnish, 432 pages) 

The materials of the seminar on the 2nd of April 2024 (attached):   

Opening words - The importance of the Biodiversity Road Map for agriculture and forestry  

Mr. Juha Marttila, Farmer and Forest Owner, President of The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) 

Presentation of the Road Map regarding general elements and forestry   

Ms. Anna-Rosa Asikainen, Lawyer, Expert on Biodiversity Policy, The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) 

Presentation of the Road Map regarding agriculture  

Mr. Rikard Korkman, Senior Advisor, The Central Union of Swedish-speaking Agricultural Producers in Finland (SLC) 
 

The recording of the seminar on the 2nd of April 2024: https://www.youtube.com/watch?v=l1AICAYzpm0 
 

 

  

Lisätietoa:  


Anna-Rosa Asikainen, Lawyer, Expert on Biodiversity Policy, MTK, +358 40 920 9858 

Rikard Korkman, Senior Advisor, SLC, +358 40 518 9297 

Hanna Leiponen-Syyrakki, Director for Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives Office in Brussels, +32 476 502 704