Takaisin Bioenergia ry:lle päivitetty strategia, uusi puheenjohtaja ja uutta toimintaa

Uutinen

Bioenergia ry:lle päivitetty strategia, uusi puheenjohtaja ja uutta toimintaa

15.12.2021

Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto on valittu Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hiilensidonnan ja biohiilen edunvalvonta vahvistuu yhdistyksessä vuodenvaihteessa strategian päivityksen myötä. 

Bioenergia ry:n syyskokous valitsi 10.12.2021 yhdistyksen hallituksen vuodelle 2022. Puheenjohtajaksi valittiin Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto. Hän seuraa tehtävässä Oulun Energia Oy:n liiketoiminnanjohtaja Pertti Vanhalaa ja on Bioenergia ry:n 10-vuotisen historian neljäs puheenjohtaja.

- Todellista kestävyyttä on, että ympäristöystävällisyyden lisäksi varmistetaan energiajärjestelmän ja -huollon toimivuus. Jos tässä halutaan onnistua, tulee bioenergia olemaan vahvassa roolissa sekä Suomessa, että EU-tasolla myös jatkossa, painottaa Lehto.
 

Bioenergia ry:n tavoitteet ovat yhtenäisiä MTK:n kanssa

Bioenergia ry:n hallitus koostuu laajasta valtakunnallisesta ryhmästä ja Pauli Rintalan, MTK:n metsäasiantuntijan mukaan Bioenergia ry on merkittävin bioenergian edunvalvoja Suomessa:

- Bioenergia ry on voimakkain uusiutuvan energian puolestapuhuja valtakunnallisesti, ja sillä on yhtenevät linjat MTK:n kanssa. Molempien tavoitteena on edistää uusitutuvien energialähteiden käyttöönottoa korvaamaan fossiilisia polttoaineita peltoja ja metsiä hyödyntäen.

MTK ja Bioenergia ry kaipaavat bioenergian käyttöönottoon vahvaa markkinaehtoisuutta ja avoimuutta siten, että bioenergia olisi mahdollisimman vähän tukien ja hallinnollisen sääntelyn piirissä. Markkinamekanismien varassa uusiutuvan energian hyödyntäminen olisi ennakoitavissa nykyistä paremmin.
 

Uusi hiilensidontaan ja hiilensidonnan teknisiin ratkaisuihin keskittyvä valiokunta perustetaan

Syyskokouksessa päätettiin myös yhdistyksen strategian päivityksestä. Yhdistykseen perustetaan uusi hiilensidontaan ja hiilensidonnan teknisiin ratkaisuihin (CCUS) paneutuva valiokunta ensi vuoden alusta. Lisäksi biohiilen edunvalvonta vahvistuu vuodenvaihteessa, kun Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminta siirtyy Bioenergia ry:lle. Uusi biohiiliverkosto tulee ohjaamaan biohiileen liittyvää tiedonvaihtoa ja aktiviteetteja.

Päivitetyn strategian osalta yhdistys tähtää siihen, että vuonna 2025

 • Suomi on merkittävästi edennyt kohti vuoden 2030 tavoitteita kaikilla sektoreilla ja energian toimitus- ja huoltovarmuus on säilynyt.
 • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja –hoitotöissä.
 • Biotalous ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut ja tukee nykyistä paremmin hyvinvointia Suomessa.
 • Biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut. Liikenteen polttoaineiden bio-osuus on noussut.
 • Biomassaa hyödyntävissä järjestelmissä nähdään useita sovelluksia hiilensidonnasta ja hiilidioksidin hyötykäytöstä.
 • Kansallinen tavoitetila hiilidioksidin varastoinnin osalta on selkiytetty.
 • Biohiilen tuotanto on kasvanut.

Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2022 ovat mm. RED 3 -direktiivi ja LULUCF, Kestävä rahoitus, hiilensidonnan tekniset ratkaisut ja turvetuotantoalueiden sujuva siirtyminen seuraavaan maankäyttöön.
 

Uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta

Bioenergia ry:n hallitus 2022:

 • Puheenjohtaja Jussi Lehto, Keravan Energia -yhtiöt
 • Jäsenet:
  • Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group
  • Pauli Rintala, MTK ry
  • Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
  • Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
  • Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry
  • Mikael Ohlström, Neste Oyj
  • Maija Henell, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
  • Pasi Rantonen, Neova Oy
  • Pauli Otava, Versowood Oy
  • Tomi Vartiamäki, L & T Biowatti Oy
  • Lotta Forssell, Valmet Oyj  

Hallituksen varajäseniin ja valiokuntien jäseniin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla.Pauli Rintala

kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Keski-Suomi, puukauppa, uusiutuva ja metsäenergia, puutavaranmittaus, katkonta ja korjuun valvonta

+358 40 838 1662

aiheet: hiilensidonta, biokaasu, bioenergia, hiiliviljely