Takaisin Biotalousalan teettämä selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Biotalousalan teettämä selvitys: Huoltovarmuus vaatii nopeita panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

28.12.2022

Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.

Vähäliikenteisen tieverkon merkitys huoltovarmuudelle on korostunut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä. Puun tuonnin loppuminen Venäjältä kohdistaa merkittävät paineet kotimaisen puun ja turpeen käytön lisäämiselle, mikä heijastuu vähäliikenteisille teille kasvavina kuljetussuoritteina.

Taloustutkimus selvitti vähäliikenteiselle tieverkolle kohdistuvan, kasvavan kuljetussuoritteen vaikutuksia allekirjoittaneiden tahojen toimeksiannosta. Selvitys kattaa huoltovarmuuskriittisinä aloina paitsi energia- ja metsäteollisuuden myös elintarviketeollisuuden ja maatalouden merkityksen.

Selvityksen mukaan liikennesuoritteen määrä ja kuljetusten yksikkökustannukset nousevat voimakkaasti. Ainespuun kuljetuskustannukset nousevat nykytasosta 63 %, energiapuun 98 %, hakkeen ja purun 59 % vuoteen 2025 mennessä. Vastaavasti maataloustuotannon kuljetuskustannukset nousevat 54 %. Kuljetuskustannusten kasvuun vaikuttaa paitsi yksikkökustannusten nousu, myös liikennesuoritteen määrän kasvu. Liikennesuoritetta kasvattaa kuljetusmäärien nousu, kuljetusetäisyyksien kasvu sekä siltojen ja teiden kantavuusrajoitusten aiheuttamat kiertoreittien lisäkilometrit.

Ainoastaan turpeen kuljetuskustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellään (1 %) johtuen energiaturpeen käyttömäärän romahtamisesta.
Nykytilanteessa meidän tulee panostaa huoltovarmuuteen ja hillitä huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannusten voimakasta nousua. 
Perusväylänpidon määrärahoista tulee kohdentaa jatkossa vuosittain vähintään 310 miljoonaa euroa vähäliikenteisen tieverkolle erityisesti huomioiden painorajoitettujen siltojen korjaukset. Allekirjoittaneet tahot ovat tänään toimittaneet asiasta esityksensä varautumisen ministerityöryhmälle.

Lue selvitys: Leipää, lautaa ja lämpöä - Huoltovarmuudelle tärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019-2025

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry, 040 1630 465            
Toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät ry, 040 9009 412
Kehitysjohtaja Markus Lassheikki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto-MTK ry, 040 779 9680    
Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, 0500 376 618
Logistiikkapäällikkö Hanna Hietala, Metsäteollisuus ry, 041 544 9500     
Logistiikkapäällikkö Petteri Laine, Valio Oy, 050 384 2542
Tutkimusjohtaja Pasi Holm, Taloustutkimus, 050 374 7462
 


Markus Lassheikki

johtaja, strategia ja huoltovarmuus

+358 20 413 2481

+358 40 779 9680

Jussi Martikainen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

+358 40 755 7829