Takaisin Muistoja Brysselistä - Böndernas Brysselkontor behövs!

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Muistoja Brysselistä - Böndernas Brysselkontor behövs!

25.01.2022

Mina första kontakter med Brysselkontoret fick jag som ung förtroendevald i producentorganisationen under kontorets första år. En stor majoritet av de finländska jordbrukarna motsatte sig ett EU-medlemskap men försökte samtidigt förbereda sig för den förändring som medlemskapet skulle innebära. Den information vi fick från Brysselkontoret var mycket värdefull. 

Mitt eget första besök på vårt Brysselkontor skedde i samband med en utbildning för framtida styrelsemedlemmar i andelslag. Utbildningen organiserades av Copa-Cogecas ungdomsorganisation Ceja. Vi var två unga deltagare från Finland och vårt Brysselkontor hade förutom våra arrangemang runt skolningen ordnat möte med dåvarande generalsekreteraren för Copa-Cogeca, Risto Volanen. Generalsekreteraren gjorde sitt bästa för att inviga oss unga förtroendevalda i olika kulturers inflytande över hur intressebevakning ska bedrivas. 

Mina första intryck från Brysselkontoret var insikten om hur viktigt det är med kunniga tjänstemän som har koll på vad som diskuteras i olika skeden av ärendenas beredning. Jag såg att våra tjänstemän på Brysselkontoret har ett högt anseende och uppfattas som kunniga och pålitliga. Det gör att möten kan ordnas med viktiga nyckelpersoner och dörrarna öppnas för de politiska beslutsfattarna och de förtroendevalda. Den bilden har bara stärkts under åren. Under mina år som riksdagsledamot så besökte jag Bryssel och EU-institutionerna med jämna mellanrum och alltid om det fanns utrymme i tidtabellen så besökte jag också vårt lobbykontor. Där finns kärnan i kunskapen om vad som sker i EU-politiken. Kolleger över partigränserna både i Finlands riksdag och EU-parlamentet har bekräftat samma sak – när det kommer en kontaktförfrågan från MTK:s, SLC:s och Pellervos Brysselkontor lönar det sig att svara för ärendena som lyfts är viktiga. Vice versa, behöver du som politiker råd och information om vad olika beslut innebär för vårt jord- och skogsbruk så får du det av Brysselkontoret. 

I takt med att jord- och skogsbrukarna minskar i antal så minskar också vårt direkta politiska inflytande. Det som samtidigt tyvärr händer är att kunskapen om primärnäringarna minskar hos både politiker och olika sakkunniga som allt mera fjärmar sig från de riktiga gröna näringarna och faller i farstun för en ideologiskt färgad syntetgrön samhällssyn som står med båda fötterna stadigt i luften. I ett sådan läge är det oerhört viktigt att vi svarar med att ha ännu bättre kunskap, är ännu mera pålitliga och serverar bättre lösningar som bär in i framtiden. I det scenariot är det viktigare än någonsin att böndernas representation finns på plats i Bryssel – kunniga och pålitliga. 

SLC gratulerar Brysselkontoret till framgångsrik intressebevakning, och vi önska lycka till med den kommande verksamheten. För jordbruket, för skogsbruket, för trädgårdsnäringen och för Finland. Bonden behövs, och böndernas Brysselkontor behövs! 

Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC 

Riksdagsledamot 2007-2019 

aiheet: bryssel30