Takaisin Bryssel agenda kevät 2021

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Bryssel agenda kevät 2021

29.01.2021

Kevään ajankohtaiset EU-asiat Bryssel-Agendassa

MTK:n Bryssel-Agendasta löydät kaikki maa- ja metsätalouden ajankohtaiset EU-asiat keväälle 2021.

Koko ilmastolainsäädäntö avataan, jotta EU:n tiukentuva päästövähennystavoite 2030 saavutetaan. Suomen kannalta erityisesti LULUCF-asetuksen avaaminen on tarkka paikka.

Maatalouspolitiikan eli CAP:in uudistus valmistuu kevään aikana ja sitä toteutetaan 2023 alkaen. Uudessa CAP:ssa on luotava edellytykset kannattavaan ruuantuotantoon sekä toimivia työkaluja Green Dealin tavoitteiden mukaiseen ympäristö- ja ilmastotyöhön. Toimet on sovitettava kansallisiin olosuhteisiin ja otettava huomioon Suomen erityistarpeet.

EU:n uuden metsästrategian tulee olla vahva, toimiva ja mahdollistava sekä erilaisia politiikkoja kokoava. Metsästrategiassa biotalouden näkökulma on tuotava paremmin esille.

Bryssel-Agendasta löydät myös MTK:n tavoitteet EU:n koronaelvytyspaketin toimeenpanoon, Biodiversiteettistrategiaan, Pellolta pöytään -strategiaan ja kestävän rahoituksen lainsäädäntöön. Agendasta luet myös MTK:n panoksesta ilman, maaperän ja vesiensuojelukeskusteluun sekä analyysiä globaalin kauppapolitiikan muutoksesta.

Lisätietoja:
MTK:n Brysselin toimiston johtaja
Hanna Leiponen-Syyrakki, hanna.leiponen-syyrakki@mtk.fi, +32 476 502 704

MTK:n Bryssel agenda kevät 2021

Löydät lisää tietoa MTK:n kansvainvälisestä toiminnasta, sekä aikaisemmat agendat täältä https://www.mtk.fi/kansainvalinen-toiminta


Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

Henrietta Dahlman

viestinnän asiantuntija

MTK Hankinnat

+358 20 413 2367

+358 40 920 9877

aiheet: bryssel, kansainvälinen toiminta, kansainvälisyys