Takaisin Bryssel-Agenda syksy 2021

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Bryssel-Agenda syksy 2021

04.10.2021

Syksyn ajankohtaiset EU-asiat Bryssel-Agendassa

MTK:n Bryssel-Agendasta löydät kaikki maa- ja metsätalouden ajankohtaiset EU-asiat syksylle 2021.

 

Kestävän maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset turvattava ilmastokeskustelussa

Fitt for 55 - ilmastopaketissa Suomen valtiolle on asetettu yksi EU:n tiukimmista päästövähennystavoitteista, niin metsien ja maankäytön osalta LULUCF-asetuksessa, kuin maatalouden osalta taakanjakoasetuksessa (ESR). Suomalainen maa- ja metsätalous tekee siis oman reilun osansa EU:n yhteisestä ilmastopolitiikasta. Tärkeää on varmistaa, että sektoreiden taloudelliset toimintaedellytykset turvataan. Muuten ilmastoteot eivät toteudu.

Tarvitsemme myös resursseja tutkimukseen, jotta ilmastotoimet ovat mahdollisimman tehokkaita. On myös muistettava, että EU:lla ei ole realistisia mahdollisuuksia päästä olemassa oleviinkaan uusiutuvan energian tavoitteisiin ilman kasvavaa bioenergian käyttöä.

Uudessa metsästrategiassa odotin komissiolta linjauksia taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden tasapainosta Euroopan metsissä. Petyin komission esitykseen, sillä se ei tunnista biotalouden mahdollisuuksia tai maiden välisiä eroja. Strategian ympäristönäkökulmat vaativat paljon täsmentämistä ja tarjolla on huomattavasti uusia raportointivelvoitteita metsänomistajille. Viestiä kestävän

metsätalouden mahdollisuuksista on edelleen vietävä tehokkaasti Brysseliin. Kansallisesta päätösvallasta metsätaloudessa on pidettävä kiinni. Maataloudessa valmistellaan uuden ympäristö- ja ilmastoystävällisemmän EU:n maatalouspolitiikan kansallista toteutusta. Suomalaiset viljelijät ovat valmiita ilmastotyöhön, mutta tämän työn kustannuksia eivät voi viljelijät yksin maksaa. Komissiolta odotetaan nyt tasapuolisuutta jäsenmaiden ohjelmien hyväksymisprosessissa.

Suomalaisessa ruokaketjussa jo tehty työ on otettava huomioon, kun uusia kestävyysvaatimuksia asetetaan. Viljelijöillä tulee olla edellytykset kannattavaan ruuantuotantoon, toimivia työkaluja Green Dealin tavoitteiden mukaiseen ympäristö- ja ilmastotyöhön sekä myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Ruokaketjun kestävyyttä tavoittelevan Pellolta pöytään -strategian vaikutusten arvioinneissa ennustetaan EU:ssa maataloustuotannon laskua, hintojen nousua ja tuonnin kasvua. EU:n on kauppapolitiikassa varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ruuantuotannossa. Ruuantuotannon ilmastopäästöjä ei pidä ulkoistaa kolmansiin maihin.

MTK:ssa on tehty EU-edunvalvontaa jo 30 vuotta. Tulemme puolustamaan kestävää suomalaista maa- ja metsätaloutta maailmalla jatkossakin.

Helsingissä 30.9.2021 

Juha Marttila

MTK:n puheenjohtaja

 

Bryssel Agendan syksylle 2021 voit lukea tästä

 

Löydät lisää tietoa MTK:n kansvainvälisestä toiminnasta, sekä aikaisemmat agendat täältä https://www.mtk.fi/kansainvalinen-toiminta


Hanna Leiponen-Syyrakki

johtaja, Brysselin toimisto

toimiston yleisjohto, EU-asioiden koordinointi

+358 40 094 7633

+32 47 650 2704

aiheet: bryssel, kansainvälisyys, kansainvälinentoiminta