Takaisin Brysselissä sopu: puun uusiutuvuus tunnustettiin, mutta kestävyyskriteereitä kiristettiin 

Tiedote – Metsäpolitiikka

Brysselissä sopu: puun uusiutuvuus tunnustettiin, mutta kestävyyskriteereitä kiristettiin 

30.03.2023

Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenvaltioiden muodostama neuvosto pääsivät sopuun 29.-30.3.2023 yön yli jatkuneissa neuvotteluissa uusiutuvan energian RED-direktiivin kestävyyskriteereistä. RED III -direktiivin neuvottelutulosta voidaan pitää suomalaisittain siedettävänä kompromissina.

Metsänomistajille ja koko suomalaiselle metsäsektorille tärkeistä kestävyyskriteereistä saavutettiin myös sopu. Neuvotteluissa vahvistettiin puun säilyminen uusiutuvana energianlähteenä.

”Suomi on ollut Euroopan mallimaita uusiutuvan energian hyödyntämisessä, ja metsät ovat ymmärrettävästi olleet tässä merkittävässä roolissa. Suomi on ollut hyvä esimerkki, että markkinat ohjaavat puun jalostuksen kannalta oikeisiin kohteisiin, eikä siihen ole tarvittu EU:n asettamia rajoitteita”, MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen kommentoi tuoretta päätöstä.

Jäsenvaltioiden ja toiminnanharjoittajien raportointivelvoitteita polttoaineiden kestävyyden todentamisessa kiristetään ja valtioiden mahdollisuutta myöntää investointitukia puun energiakäyttöön tarkennetaan. Kestävyyskriteerien laitoskokoluokkarajaa lasketaan kiinteillä biopolttoaineilla 7,5MW tasolle. Biokaasulaitoksien kokoluokkaraja säilyy 2MW tasolla. Suomessa laitoskokoluokan muuttaminen tarkoittaa, että yhä useampi biopolttoaineita käyttävä laitos joutuu hyväksyttämään kestävyyskriteerijärjestelmän Energiavirastossa.

Uusiutuvan energian direktiivin ja maankäyttösektorin ilmastovelvoitteiden välille luodaan kiinteä yhteys, kun biopolttoaineiden hankinnalta edellytetään johdonmukaisuutta LULUCF-tavoitteiden kanssa. Kestävyyskriteerien käytännön soveltamisessa kansallisesti nähdään, ajautuuko osa talousmetsistämme puumarkkinoiden ulkopuolelle. 

MTK pitää vaikeasta lähtötilanteesta saavutettua kompromissia siedettävänä lopputuloksena, jonka käytännön toimeenpanossa riittää vielä kansallisella tasolla selvitettävää. MTK muistuttaa, että Eurooppa on edelleen energiasodassa, vaikka akuutein kriisi hetkellisesti onkin helpottanut.

MTK muistuttaa, että tässä tilanteessa kaikki kotimaiset, erityisesti uusiutuvat, energianlähteet tarvitaan fossiilisista tuontipolttoaineista irrottautumiseksi. Riippumattomuus maahamme tuotavista konfliktipolttoaineista on keskeinen osa myös turvallisuutemme vahvistamista. Riippumattomuutta voidaan edelleen vahvistaa lisäämällä kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja osuutta energiankulutuksestamme. 

”Suomalaisten metsien biomassa osana uusiutuvaa energiaa on tunnistettu EU-tasolla. Suomi on ilmoittanut, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus on energiankulutuksesta 51 prosenttia. Metsänhoidon laatuloikalla, metsien kasvun ja käytön varmistamiselle ja kiertotalousajattelua tukevalla biomassan hyödyntämisellä tämä on mahdollista. Ilman metsätalouden uusiutuvuuden tunnustamista tämä olisi ollut täyttä utopiaa. Nyt on varmistettava säädösten fiksu toimeenpano.”, korostaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+358 20 413 3701

+358 40 502 6810