Takaisin Nautarekisteriuudistuksen aikataulua ei saa viivästyttää 

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Nautarekisteriuudistuksen aikataulua ei saa viivästyttää 

06.02.2020

Maito- ja naudanlihasektori on tehnyt yhteispäätöksen, että syntyvien nautojen elektroninen merkintä tulee asetuksella pakolliseksi 1.10.2020. Päätös on tehty huomioiden nautarekisteriuudistuksen aikataulu, jonka Ruokavirasto ilmoitti. Elektronisen merkinnän hyöty alalle on kiistaton. Jos nautarekisteriuudistus viivästyy, elektronisen merkin hyötyjä ei pystytä ottamaan täysimääräisesti käyttöön. Maidon- ja naudanlihantuottajat haluavat kehittää alan kilpailukykyä ottamalla uusia menetelmiä käyttöön. Viranomaisten tulisikin tätä pyrkimystä tukea, ei hidastaa.  

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla asetusmuutos nautojen elektronisen tunnistamisen pakollisuudesta 1.10.2020 lukien. Myös lihatalot valmistelevat parhaillaan tarvittavia tietojärjestelmiä ja laitteistoja, jotta e-merkkiä voidaan hyödyntää lihatalojen järjestelmissä ja eläinkuljetusautoissa. Nautojen tunnistaminen e-merkin avulla mahdollistaa järjestelmän hyödyntämisen myös teuraseläinten poiston yhteydessä. Teurastamo voi tehdä poistoilmoituksen tuottajan valtuuttamana, mikä vähentää tuottajan työmäärää, turhaa byrokratiaa ja ilmoittamisessa tapahtuvaa unohdus- tai virheriskiä. Valtuutus on mahdollista tehdä vasta, kun uusi nautarekisteri on käytössä.  
 
Elektronisen merkin pakolliseksi asettamisen jälkeen naudanlihasektorilla menee noin puolitoista vuotta ennen kuin tiloilla on teuraseriä, joissa kaikilla eläimillä on e-merkki. Tämän vuoksi on tärkeää, että e-merkin käyttö vakiintuu pian ja teurastamon tekemistä poistoilmoituksista saadaan hyöty heti nautarekisterin uudistuttua. E-merkin avulla voidaan hoitaa myös välityseläinten tunnistaminen. Lisäksi tiloilla voidaan tunnistaa eläimiä juotto- ja ruokinta-automaateilla.

Tilat hyötyvät siitä, että kaikki eläimet voidaan tunnistaa samalla menetelmällä. Elektroninen merkki hyödyttää nautaketjua laajasti. Nautarekisterin voimaantulo sovitun aikataulun mukaisesti mahdollistaa ketjun kilpailukyvyn kehittämisen. Nautarekisteriuudistuksen viivästyminen aiheuttaisi alalle turhia kustannuksia, joita nykyisessä kannattavuus- ja markkinatilanteessa tulee erityisesti välttää.  

Lisätietoja: 
Asko Miettinen, MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja, 040 732 7388
Pasi Ingalsuo, MTK:n nautaverkoston puheenjohtaja 0400 866 678
Mauno Ylinen, MTK:n lihavaliokunnan puheenjohtaja 040 521 2642