Takaisin Tietämys kotimaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnista kasvoi kampanjoinnin myötä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Tietämys kotimaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnista kasvoi kampanjoinnin myötä

14.12.2021

MTK, lihatalot ja Maitovaltuuskunta jatkoivat kampanjointiaan tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Kuluttajien tietoisuutta tuotantoeläinten hyvinvoinnista haluttiin vahvistaa ja lisätä juuri ennen kuin ehdotus uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi lähti lausuntokierrokselle. Esitys on lausuntokierroksella 14.1.2022 saakka, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Kampanjan pääkohderyhmään kuuluivat 25-55-vuotiaat naiset isoimmista kaupungeista sekä päättäjät. Kampanjan tavoitteena oli kehittää suomalaisen kotieläintuotannon ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin mielikuvaa positiivisempaan suuntaan sekä muistuttaa hyvinvoivan maaseudun merkityksestä kaupunkilaisten arjessa.

Kampanjassa hyödynnettiin pitkälti samoja, hyvin toimineita mainosmateriaaleja ja kanavia kuin viime keväänä toteutetussa kampanjassa. Facebookin, Instagramin, YouTuben ja SmartClip -videoverkoston lisäksi mainontaa laajennettiin tällä kertaa myös TikTokiin ja ReadPeak -nativiimainontaan.  

Kampanja näkyi ja kuului

Kampanja näkyi kohderyhmän keskuudessa todella laajasti. Mainoksia näytettiin heille yhteensä yli 3,5 miljoonaa kertaa, videoita katsottiin loppuun asti yli 900 000 kertaa ja verkkosivuille klikattiin lähes 20 000 kertaa. Ja mikä tärkeintä, kohderyhmälle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella yli puolet vastaajista (55 %) sai uutta tietoa suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja 63 % koki, että kampanja vaikutti heidän mielikuviinsa eläinten hyvinvoinnista positiivisesti tai erittäin positiivisesti.

Kyselyssä 78 % vastaajista mielsi kotimaisen ruuantuotannon ulkomaista tuotantoa vastuullisemmaksi ja 45 % harkitsee ostavansa Suomessa tuotettua ruokaa entistä useammin. 

Kaupunkilaisnaisten keskuudessa hienoja tuloksia saavuttanutta kampanjointia voidaan jatkossa harkita laajennettavaksi myös yhä useammalle suomalaiselle, esimerkiksi kaupunkilaismiehille. 

Hyvinvointia Suomesta

Kampanja oli osa laajempaa MTK:n Hyvinvointia Suomesta –konseptia, jossa maaseudun merkitystä pyritään tuomaan näkyvämmäksi ja kasvattamaan jälleen maataloustuottajien ja -työn arvostusta kaupunkilaisten keskuudessa. Samaan konseptiin liittyvät myös aiemmat lihakampanjat ja kasviskampanja. Klaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

aiheet: eläinten hyvinvointi, maito, maatalous, maidontuotanto, naudanlihantuotanto, sianlihantuotanto, kotieläintalous, kotieläintuotanto, broilerintuotanto, eläinten hyvinvointilaki, eläintenhyvinvointi, hyvinvointilaki, tuotantoeläinten hyvinvointi, lampaanlihantuotanto