Takaisin Elintarvikeketjun keskustelut maatalouden talouskriisin helpottamiseksi käynnissä

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Elintarvikeketjun keskustelut maatalouden talouskriisin helpottamiseksi käynnissä

16.12.2021

MTK on nostanut kriisitietoisuutta maatalouden vakavasta taloustilanteesta kesästä lähtien monin tavoin, kun merkit heikon kannattavuustilanteen laajemmasta kriisiytymisestä heräsivät voimakkaammin henkiin. Ministereitä, kansanedustajia, mediaa sekä muita päättäjiä ja sidosryhmiä on informoitu tilanteesta monin tavoin.

MTK:n ja SLC:n tapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla 17.11. myytiin ruokaa tuottajahinnalla
MTK:n ja SLC:n tapahtumassa Helsingin Narinkkatorilla 17.11. myytiin ruokaa tuottajahinnalla

Budjettiriihen alla MTK yhdessä SCL:n kanssa järjesti tapahtuman Säätytalolle kokoontuneelle maan hallitukselle. Järjestöjen vaatimuksiin kuultiin tilaisuudessa ministeri Jari Lepän lupaus kutsua laajasti ruokaketjun toimijoita ratkomaan kriisiä. Tämä tilaisuus järjestettiin 8.10. vakavissa merkeissä. Kriisitietoisuus alkutuotannon tilanteesta alkoi tavoittaa myös tiedotusvälineitä ja kansalaisia laajemminkin.

Asian esille nostamiseksi voimakkaammin myös kuluttajien keskuudessa järjestimme kuluttajatapahtumia marraskuun puolivälissä ympäri Suomea. Ruokaa myytiin myös Helsingin tapahtumassa Narinkkatorilla marraskuussa. Välittömästi torilla järjestetyn paneelin jälkeen päätti elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg kutsua ruokaketjun toimijat koolle keskustelemaan kustannuskriisin mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista.

Ensimmäinen tapaaminen järjestyi 3.12. Säätytalolla. Olli Wikbergin johdolla keskustelua kävivät toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppayhdistys PTY:stä, toimitusjohtaja Mikko Käkelä Elintarviketeollisuusliitto ETL:stä, asiamies Rikard Korkman SLC:stä sekä toiminnanjohtaja Jyrki Wallin MTK:sta.

Tilaisuudessa syntyi yhteisymmärrys siitä, että kotimainen ruoan arvoketju on tärkeä ja että ketjun elinvoima on varmistettava. Nykytilanteen vakavuus on ymmärretty ja tiedostettu.

Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että koko ruokaketjun (alkutuottajat, elintarviketeollisuus, kauppa, ml. panostuottajat) sopimussuhteet on avattava nykyistä kattavammin. Tarpeelliseksi nähtiin nykyisten joustojen, indeksikäytäntöjen ja mekanismien selvittäminen. Tapaamisessa syntyi yhteisymmärrys siitä, että tällainen selvitystyö olisi aloitettava pikaisesti.

Tapaamisessa todettiin myös tarve ja tahto sille, että koko ketjun kustannusrakennetta ja kannattavuuskehitystä avattaisiin tarkemmin. On mieluummin tarkasteltava koko ketjua, jotta ymmärretään sen eri osien tilanne nykyistä paremmin. Tällainen tarkastelu pitäisi toteuttaa siten, että arvioidaan ennakoiden esim. EU:n vihreän siirtymän ja muiden merkittävien politiikkatoimien vaikutuksen suomalaiseen ruokaketjuun. Konkreettista suunnitelmaa työlle ei ole vielä laadittu.

Tilaisuudessa todettiin myös, että kaikissa mahdollisissa toimissa on luonnollisesti otettava huomioon markkinatalouden, sopimusvapauden ja kilpailulainsäädännön periaatteet.

Osapuolet tapaavat jälleen 17.12., jolloin on määrä tarkentaa suunnitelmaa, jolla selvitetään ruokaketjun eri sopimussuhteiden joustoja ja mekanismeja. Syksyn mittaan myös elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on antanut selkeitä suosituksia nykyisten epäkohtien poistamiseksi.Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: mtk, maatalous, elintarviketeollisuus, talouskriisi, elintarvikemarkkinavaltuutettu, päivittäistavarakauppa