Takaisin Onko uudistetulla elintarvikemarkkinalailla ollut merkitystä? - Vastaa kyselyyn

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Onko uudistetulla elintarvikemarkkinalailla ollut merkitystä? - Vastaa kyselyyn

16.11.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu selvittää elintarvikemarkkinalain tunnettuutta ja vaikuttavuutta.  Kysely on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä sen avulla valtuutettu pystyy määrittämään merkittävimmät lakiin liittyvät hankauskohdat. Vastaa kyselyyn viimeistään 12.12.2022. 

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus tuli voimaan 1.11.2021. Lakiin lisättiin säännöksiä erityisesti koskien UTP-direktiivissä* määriteltyjä kiellettyjä kauppatapoja. Lisäksi uudistuksen myötä lain soveltamisala laajentui huomattavasti, kun ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat yritykset sekä julkisen sektorin elintarvikehankinnat tulivat uudistetun lain piiriin.

Yksittäisen henkilön vastauksia ei käsitellä erikseen, eikä niitä voi erottaa tuloksista missään vaiheessa. Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivuilla.

Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä.

Lisätietoja täällä. 

*EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä
 aiheet: elintarvikemarkkinalaki