Takaisin Onko uudistetulla elintarvikemarkkinalailla ollut merkitystä? - Vastaa kyselyyn

Uutinen – Yrittäminen

Onko uudistetulla elintarvikemarkkinalailla ollut merkitystä? - Vastaa kyselyyn

16.11.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu selvittää elintarvikemarkkinalain tunnettuutta ja vaikuttavuutta.  Kysely on suunnattu elintarvikealan toimijoille. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä sen avulla valtuutettu pystyy määrittämään merkittävimmät lakiin liittyvät hankauskohdat. Vastaa kyselyyn viimeistään 12.12.2022. 

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus tuli voimaan 1.11.2021. Lakiin lisättiin säännöksiä erityisesti koskien UTP-direktiivissä* määriteltyjä kiellettyjä kauppatapoja. Lisäksi uudistuksen myötä lain soveltamisala laajentui huomattavasti, kun ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat yritykset sekä julkisen sektorin elintarvikehankinnat tulivat uudistetun lain piiriin.

Yksittäisen henkilön vastauksia ei käsitellä erikseen, eikä niitä voi erottaa tuloksista missään vaiheessa. Kyselyn tulokset julkaistaan joulukuussa elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivuilla.

Kyselyyn pääsee vastaamaan täällä.

Lisätietoja täällä. 

*EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä
 aiheet: elintarvikemarkkinalaki


Suositellut artikkelit

Maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian, hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti ja kesän...

Valtioneuvosto hyväksyi 29.10. esityksen elintarvikemarkkinalain uudistuksesta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila uskoo, että esitetyt lakimuutokset tasapainottavat kaupan ja elintarvikeyritysten epäsuhtaa...